krisko.lublin.pl

dobierzłańcuch do swojego samochodu

/ /
felga / szerokość / profil

SARSIL® BRUK (4 kg) - kanister 5 L 

Array ( [0] => lancuchy [1] => do-samochodow-osobowych-1-1 [2] => easy-fit-thule [3] => sarsil-reg-bruk-4-kg-kanister-5-l )

Silikonowy preparat do impregnacji kostki brukowej.


CHARAKTERYSTYKA
SARSIL® bruk
jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.
Barwa: słomkowa.
Rozcieńczanie: nie rozcieńcza się.PRZEZNACZENIE
SARSIL® bruk jest nowoczesnym preparatem silikonowym do impregnacji powierzchni wykonanej z kostki brukowej.STOSOWANIE
Przygotowanie podłoża
Powierzchnie przeznaczoną do impregnacji należy dokładnie oczyścić wodą. W przypadku trudno usuwalnych zabrudzeń zaleca się użycie środka chemicznego SARSIL® czyścik. Środek ten należy stosować w odpowiednim rozcieńczeniu wodą w proporcjach podanych na etykiecie. SARSIL® bruk nanosić na suchą powierzchnię w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temperaturze od +5 do +30 °C.
Nakładanie:
Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, wałka lub natryskowo. Zaleca się dwukrotną impregnację w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne'. (Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia nie później niż po upływie 30 minut tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna). Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.
Wydajność: 1,5 - 3 m² z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji. Zużycie środka zależy od chłonności kostki i techniki aplikacji.SARSIL® bruk:

doskonale impregnuje powierzchnie nadając jej własności hydrofobowe,

penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną, odporną na czynniki atmosferyczne promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,

zachowuje własności „oddechowe' materiału,

redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie koski brukowej pod wpływem opadów atmosferycznych,

zwiększa mrozoodporność,

uszlachetnia powierzchnię i intensyfikuje barwę,

Uwaga:
Wszystkie prace ze środkiem SARSIL® bruk należy wykonywać stosując okulary, rękawice i odzież ochronną.

Przy stosowaniu metody natryskowej należy stosować maski zabezpieczające drogi oddechowe. Zachować ostrożność jak przy pracach z rozpuszczalnikami palnymi oraz przestrzegać ogólnych zasad BHP i innych zawartych na etykiecie.Magazynowanie: Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych.Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji


Opakowania: 200, 50, 5, 1 L


Atesty: Atest PZHDane zawarte w niniejszym materiale oparte są na doświadczeniach i badaniach. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć pełnej odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.

111,98

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki