krisko.lublin.pl

wyszukaj

Polimal VE-2MM (a-200kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-poliestrowe-polimal [2] => o-podwyzszonej-odpornosci-termicznej-polimal-120-125-144-1056-1057 [3] => polimal-ve-2-mm [4] => polimal-ve-2mm-a-200kg )

Polimal VE-2MM    200kg

 
 

Produkt dostępny na zamówienie. Termin realizacji ok 7-10 dni

 

Zastosowanie

Żywica Polimal VE - 2MM zalecana jest do produkcji chemoodpornych laminatów, form, chemoodpornych polimerobetonów i innych.

Charakterystyka żywicy

Polimal VE - 2MM jest żywicą winyloestrową, przeznaczoną do wyrobów, od których

wymagana jest duża chemoodporność.

Produkty wykonane z tej żywicy zachowują

wysokie parametry wytrzymałościowe przy długotrwałym kontakcie ze środowiskiem agresywnym.

Dostępne wersje

Polimal VE 2MM T - żywica tiksotropowana.

Żywica charakteryzuje się:

  • dobrymi cechami przetwórczymi,

  • dobrą przesycalnością włókna szklanego,

  • po utwardzeniu uzyskuje się suchą

powierzchnię.

Typowe parametry żywicy.

Parametr badany/norma

Jedn.

Wartość

Lepkość, 25°C

wg. DIN 53015

mPa s

350±50

Czas żelowania w 25°C

wg. ISO 2535

min

30±5

Wytrzymałość na zginanie

wg. ISO 178

MPa

110

Wytrzym. na rozciąganie

wg. ISO 527

MPa

75

Moduł rozciągania

wg. ISO 527

MPa

3500

Wydłużenie przy rozciąganiu

wg. ISO 527

%

2,8

Udarność

wg. ISO 179

kJ/m2

18

Odporność termiczna

wg. ISO 75

°C

95

Twardość Barcola

wg. ASTM D 2583

°B

35

Okres gwarancji

miesięcy

3

*czas żelowania: z 0,6 % przysp. Co 1%,

1,2 % przyspieszacza. DMA-10,

2,0 % MEKP średniorektywnego [LuperoxÒ K-1]

Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temp. do 25°C.

Warunki przetwarzania

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temperaturę powyżej 15°C.

Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza. Standardowy układ utwardzający na 1kg żywicy: 6 ml przyspieszacza kobaltowego Co 1% oraz 12 ml przyspieszacza aminowego DMA-10 oraz 20 ml utwardzacza MEKP np. Luperox K-1.

W niekorzystnych warunkach przetwarzania [niska temperatura, duża wilgotność] korzystniejsze jest stosowanie aminowego układu utwardzającego:

- 1- 3% przyspieszacza DMA-10

- 1-3% nadtlenku dibenzoilu 50% np. LuperoxÒ ANS-50.

Polimal® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla nienasyconych żywic poliestrowych produkcji

Zakładów Chemicznych „Organika - Sarzyna” S.A.

Luperox® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy ARKEMA.

Dane i sugestie zawarte w niniejszym materiale są oparte na badaniach własnych i uważane są przez nas za wiarygodne. Nie możemy jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania i straty wynikłe pośrednio, lub bezpośrednio z użytkowania naszych produktów. Użytkownik winien sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu przed jego stosowaniem

Informacja ta nie zastępuje Karty Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego oraz Normy Zakładowej lub Arkusza Technicznego, które są dokumentami nadrzędnymi i dostępnymi na życzenie klienta.

Utwardzanie żywicy winyloestrowej Polimal VE - 2MM wymaga stosowania specyficznego układu utwardzającego.

Standardowym układem jest w przeliczeniu na 1 kg żywicy jest:

- 6 ml przyspieszacza kobaltowego Co 1%,

- 12 ml Przyspieszacza aminowego DMA-10,

- oraz 20 ml utwardzacza Luperox® K-1.

Możliwe jest „odwrócenie” namiarów przyspieszaczy, tj. zastosowanie 12 ml przyspieszacza kobaltowego Co 1% i 6 ml DMA-10, uzyskując podobny czas żelowania jak w poprzednim układzie utwardzającym.

Sterowanie czasem żelowania możliwe jest przez zmianę namiarów przyspieszaczy, z tym że konieczne jest zachowanie podanej powyżej proporcji pomiędzy nimi. Rezygnacja z tego warunku, np. zwiększenie namiaru tylko przyspieszacza kobaltowego nie będzie miało pozytywnego wpływu na skrócenie czasu żelowania, a w skrajnym przypadku znacznie wydłuży ten czas. Przy pracach szczególnie odpowiedzialnych zalecamy stosowanie jako utwardzacza Luperox K-12, nie powodującego pienienia żywicy.

Skład układu utwardzającego

Czas żelowania

w temp. 150C/ Tmax

Czas żelowania

w temp. 200C/ Tmax

Czas żelowania

w temp. 250C/ Tmax

100 g. Polimal VE-2MM

1,2 g. Oldopal DMA 10

0,6 g. Przysp.Co 1%

2,0 g. Luperox K-1

 

42 minuty/ 102 0C

 

27’ 23’’/ 125 0C

 

19’ 53’’/ 129 0C

100 g. Polimal VE-2MM

1,5 g. Przysp.Co 1%

2,0 g. Luperox K-12

 

49’ 45’’

 

30’ 50’’/ 87 0C

 

21’ 34’’/ 112 0C

100 g. Polimal VE-2MM

2,0 g. Przysp.Co 1%

2,0 g. Luperox K-12

 

47’ 30’’

 

29’ 54’’/ 82 0C

 

18’ 13’’/ 110 0C

100 g. Polimal VE-2MM

2,5 g. Przysp.Co 1%

2,0 g. Luperox K-12

 

46’ 14’’

 

29’ 34’’/ 65 0C

 

18’ 30’’/ 107 0C

100 g. Polimal VE-2MM

3,0 g. Przysp.Co 1%

2,0 g. Luperox K-12

 

42’ 30’’

 

28’ / 70 0C

 

18’ 38’’/ 1100C


Z przyczyny podanej wyżej konieczne jest dokładne odmierzanie ilości składników układu utwardzającego.

W warunkach niskiej temperatury, dużej wilgotności korzystniejsze jest stosowanie aminowego układu utwardzającego (patrz: Warunki przetwarzania). Układ ten jest mało wrażliwy na temperaturę i wilgotność, ponadto umożliwia uzyskanie stosunkowo krótkich czasów żelowania.

Przetwórca może zastosować podany standardowy układ utwardzający, lub ustalić własny skład w oparciu o niniejsze materiały w zależności od konkretnych warunków przetwarzania. Ustalony układ utwardzający winien być przed zastosowaniem przetestowany w aktualnych warunkach produkcyjnych.

Maksymalne parametry wytrzymałościowe, oraz chemoodpornościowe uzyskuje się po sezonowaniu wyrobu, korzystnie w podwyższonej temperaturze.

 

Wpływ zmiany ilości przyspieszaczy na czas żelowania Polimal VE-2MM.

Do utwardzania stosowano układ utwardzający, w p na 1kg żywicy:
przysp. kobaltowy, Co 1%, w zakresie 8-36 ml,

  • przyspieszacz DMA-10, w zakresie 4-18 ml,

  • Luperox K-1-20 ml,

przy czym zachowywano stosunek przysp. Co 1% do DMA-10 równy 2:1. Podobne wyniki daje „odwrócenie” w/w relacji, tj. użycie przyspieszaczy w pro-porcji 1:2.

 

Wpływ temperatury przetwórstwa na czas żelowania Polimal VE-2MM

 

zastosowano układ utwardzający,

w p.n.1 kg żywicy:

- 12 ml przyspieszacza Co 1%,

- 6 ml Przyspieszacza DMA-10,

- 20 ml Luperox K-1.

 

Utwardzanie Polimal VE-2MM

układem utwardzającym aminowym.

 

Wpływ ilości Przyspieszacza DMA-10 na czas żelowania żywicy.

 

stosowano, w p.n. 1kg żywicy:

- 20g nadtlenku dibenzoilu 50%,

- Przyspieszacz DMA-10 w ilości 10- 30 ml.

 

Odporność żywicy Polimal VE-2MM na środowiska agresywne.

Oceny odporności chemicznej dokonano na podstawie badań próbek żywic utwardzonych układem utwardzającym:

Żywica Polimal VE-2MM – 100 części wag,

Przyśpieszacz kobaltowy 1 % - 0,4 części wag.

Luperox K-1 - 2,0 części wag.

Próbki utwardzano 24 godziny w temperaturze pokojowej i 2 godziny w 800C oraz dodatkowo sezonowano 24 godziny w temperaturze pokojowej.

Stosowano następujące kryteria odporności chemicznej:

Ocena odporności

Wg zmian ciężaru po 12 m-cach Przyrost wagowy %

Wg zmian ciężaru po 12 m-cach

Ubytek wagowy %

Wg. zmian wytrzymałości na zginanie

% wytrzymałości pierwotnej

Odporne

+

0-2

0-0,5

Po 3 miesiącach: 80 % wytrz. pierwotnej

Po 6 miesiącach: 75 % wytrz. pierwotnej

Po 12 miesiącach: 70 % wytrz. pierwotnej

Dość odporne

O

2-5

0,5-1

Po 3 miesiącach: 70 % wytrz. pierwotnej

Po 6 miesiącach: 60 % wytrz. pierwotnej

Po 12 miesiącach: 50 % wytrz. pierwotnej

nieodporne

-

Powyżej 5

Powyżej 1

Po 3 miesiącach: 70 % wytrz. pierwotnej

Po 6 miesiącach: 60 % wytrz. pierwotnej

Po 12 miesiącach: 50 % wytrz. pierwotnej

 

5958,12

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

Środowisko

wg. normy

Ocena

temp. °C

czas ekspozycji

kwas azotowy 25%

PN-78/C89067

+

23

1 rok

kwas fosforowy 75%

PN-78/C89067

+

23

1 rok

kwas fosforowy 75%

PN-78/C89067

+

80

1 m-c

kwas fosforowy 85%

ADR

+

50

1 m-c

kwas solny stężony

PN-78/C89067

+

23

1 rok

kwas solny stężony

ADR

+

50

1 m-c

kwas solny 20%

PN-78/C89067

+

80

1 m-c

kwas siarkowy 70%

PN-78/C89067

+

23

1 rok

kwas siarkowy 70%

PN-78/C89067

+

80

1 m-c

kwas mrówkowy 25%

PN-78/C89067

+

23

1 rok

kwas octowy 80%

PN-78/C89067

O

23

1 rok

kwas octowy 25%

PN-78/C89067

O

80

1 m-c

kwas octowy 50%

PN-78/C89067

-

80

1 m-c

kwas octowy 15%

ADR

+

50

1 m-c

kwas octowy 80%

ADR

+

50

1 m-c

woda utleniona 30%

ADR

+

50

1 m-c

wodorotlenek sodu 5%

PN-78/C89067

+

23

1 rok

wodorotlenek sodu 5%

ADR

+

50

1 m-c

wodorotlenek sodu 40%

PN-78/C89067

+

23

1 rok

wodorotlenek sodu 40%

PN-78/C89067

+

80

1 m-c

woda amoniakalna 15%

ADR

+

50

1 m-c

woda amoniakalna 25%

PN-78/C89067

O

23

1 rok

FeCl3 30%

PN-78/C89067

+

23

1 rok

Fe2(SO4)3 roztwór nasycony

PN-78/C89067

+