krisko.lublin.pl

wyszukaj

Epidian® 450 (v-200 kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-poliestrowe-polimal [2] => konstrukcyjne-ogolnego-stosowania-polimal-1094-awtp-1 [3] => polimal-1056-t-1056-awtp [4] => epidian-reg-450-v-200-kg )
Cena netto: 17,25 zł/kg

 

Produkt w oryginalnym fabrycznym opakowaniu.

Jakość gwarantowana aktualnym atestem producenta.

 

Epidian® 450 jest niskolepką, klarowną kompozycją żywicy epoksydowej oraz rozcieńczalników nieaktywnych.

 

Dokup utwardzacz - dostępne w dziale UTWARDZACZE DO ŻYWIC EPOKSYDOWYCH - link

 

Do utwardzania w temperaturze pokojowej stosuje się najczęściej utwardzacz ET w proporcji:
Epidian® 450 - 100 części wagowych
Utwardzacz U1 - 30 części wagowych

Można stosować inne utwardzacze, np.: Utwardzacz TFF (20/100), dobór zależy od warunków utwardzania
i zastosowania utwardzonego tworzywa. Utwardzanie przy użyciu utwardzacza TFF jest możliwe w niskich temperaturach, od 5
°C.

Tabela przedstawia potrzebną ilość (w gramach) utwardzacza do utwardzenia 100 gram Epidianu 450

 

Czas żelowania 100g kompozycji w temp. pokojowej
Epidian® 450 + Utwardzacz TFF (20/100) min. 20 minut

 

Możliwości stosowania:

♦     Uniwersalne spoiwo do sporządzania kompozycji z wypełniaczami

♦     Syciwo do tkanin i mat szklanych

 

Właściwości fizykochemiczne:

  • Postać: lepka ciecz
  • Barwa: jasnożółta do żółtej
  • Temperatura zapłonu: 35°C
  • Liczba epoksydowa 0,30-0,40 mol/100g
  • Gęstość w 20°C: 1,00 - 1,20 g/cm3
  • Lepkość w 20°C: 900 – 1500 mPa s
  • Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
  • Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w: ketonach, estrach, alkoholach i węglowodorach aromatycznych

 

Epidian® 450 posiada Atest PZH.

 

Okres gwarancji dla Epidianu® 450
6 miesięcy od daty produkcji.

 

4243,50

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki