krisko.lublin.pl

wyszukaj

Epidian® 6 (v-50 kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-epoksydowe-posadzkowe-wylewki-epoksydowe [2] => zywice-podstawowe-epidian-010-011-012-1-2-3-4-5-6 [3] => epidian-reg-6 [4] => epidian-reg-6-v-50-kg )

 

Produkt w oryginalnym fabrycznym opakowaniu. Jakość gwarantowana aktualnym atestem producenta.

 

Dokup utwardzacz - dostępne w dziale UTWARDZACZE DO ŻYWIC EPOKSYDOWYCH - link

Do epidianu 6 można stosować utwardzacze w proporcjach wagowych podanych w tabeli:

Tabela przedstawia potrzebną ilość (w gramach) utwardzacza do utwardzenia 100 gram Epidianu 6

 

 

Czas żelowania (próbka 100g w temp. 20°C)

Epidian ® 6 + utw. Z-1 (100/12) - 33 min.

Epidian ® 6 + utw. TFF (100/26) - 17 min.

Epidian ® 6 + utw. IDA (100/50) - 40 min.

 
Zastosowanie:

Epidian® 6 jest żywicą epoksydową o wielostronnym zastosowaniu.
Epidian® 6 stosowany jest głównie do wytwarzania:

 • wykładzin zbiorników chemoodpornych, powłok bezrozpuszczalnikowych, mas posadzkowych oraz gruntów,
 • rur zbrojonych włóknem, zbiorników, kompozytów itp.,
 • klejów do metali, szkła, porcelany, kamionki, bazaltu itp.,
 • syciw do laminatów oraz mas zalewowych stosowanych w elektrotechnice i elektronice,
 • kompozycji zawierających napełniacze organiczne lub nieorganiczne.
  Kompozycje te utwardzane są w temperaturze pokojowej poliamidami, poliaminoamidami, cykloalifatycznymi aminami lub ich adduktami.


Epidian 6 stosowany jest również do wytwarzania kompozycji utwardzanych w wyższej temperaturze utwardzaczami, jak aminy aromatyczne, bezwodniki kwasowe, imidazole, dicyjanodiamid itp., do zastosowań wymagających dużej odporności termicznej, chemicznej i wytrzymałości dielektrycznej.

Parametry techniczne:

 • Postać: wysokolepka ciecz
 • Barwa: jasnożółta, barwa żywicy w skali Gardnera, max 1
 • Zapach: słabo wyczuwalny
 • Temperatura wrzenia: > 200°C
 • Temperatura zapłonu: > 200°C
 • Temperatura samozapłonu: > 500°C
 • Równoważnik epoksydowy: 185 - 196
 • liczba epoksydowa, mol/100g 0,510 – 0,540
 • Gęstość w 200C: ok. 1,17 g/cm3
 • Lepkość w 250C: 10000 - 15000 mPas
 • Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
 • Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w: ketonach, estrach, alkoholach i węglowodorach aromatycznych

Przechowywanie:

Epidian® 6 należy przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w
pomieszczeniach magazynowych suchych, wentylowanych, w temperaturze nieprzekraczającej 30oC. W
trakcie przechowywania może nastąpić krystalizacja wyrobu zwłaszcza w temperaturze poniżej 20oC;
wówczas przed użyciem należy ogrzać zawartość opakowania do temperatury 60-80oC i wymieszać – co
pozwoli na upłynnienie i opróżnienie opakowania. Przy zachowaniu powyższych warunków
przechowywania, okres ważności wynosi 2 lata od daty produkcji.

PRODUKT POSIADA ATEST HIGIENICZNY PZH

1998,75

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki