krisko.lublin.pl

wyszukaj

POLASTOSIL® M-56 (v-1 kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => silikonowe-kauczuki-dwuskladnikowe-i-polimery-1 [2] => kauczuki-rtv-do-wykonania-form [3] => polastosil-reg-m-56 [4] => polastosil-reg-m-56-v-1-kg )

Dokup katalizator - symbol OL-1.

Dostępne opakowania      V-0,03 kg

                                             V-0,10 kg

                                             V-0,9 kg

Do Polastosilu M-56 należy dodać 5% wag. katalizatora OL-1

Do 1 kg Polastosilu M-56 należy dodać 50g (0,05kg) katalizatora OL-1

Silikonowy kauczuk dwuskładnikowy do wykonywania form i reprodukcji.

WŁASNOŚCI: POLASTOSIL® M-56

KRYTERIA WYBORU KAUCZUKU Nazwa wyrobu POLASTOSIL® M-56
Typ kauczuku Kauczuk Polikondensacyjny
Krótka charakterystyka kauczuku usieciowanego Kauczuk o dużej twardości
RODZAJ FORMY Prosty tak
Złożony nie
WŁAŚCIWOŚCI FORMY    
Elastyczność nie
Wytrzymałość na rozdzieranie nie
Odporność temperaturowa
(°C)
ok. 180
PRZED USIECIOWANIEM BAZA (część A) Kolor czerwony
Ciężar właściwy w 25°C,
w przybliżeniu
1,15
Lepkość
w 25°C cP,
w przybliżeniu
45.000
PRZED USIECIOWANIEM KATALIZATOR
(część B)
Symbol OL-1
Kolor słomkowy
Dawka
% wag, ok. (1)
4-5
SIECIOWANIE Czas przydatności w min., minimum (2) 30
Czas usieciowania w godz., maksimum 24
PO USIECIOWANIU Twardość w °Sh A ok. 65
Wytrzymałość na rozciąganie w Mpa ok. 2,0
Wydłużenie względne w % ok. 100
Skurcz liniowy w % w przybliżeniu (3) 2


UWAGI:

(1) Dawka katalizatora na 100 cz. wag. kauczuku
(2)
Czas, przez który może być stosowana kompozycja kauczukowa, w temp. 23°C
i wilgotności 35%

(3) Po 7 dniach sezonowania w temp. 23°C

MATERIAŁY DO REPRODUKCJI 
W formach silikonowych może być odlewanych wiele syntetycznych i naturalnych materiałów jak np.:  naturalny lub syntetyczny wosk,  beton z wypełniaczami, gips, zdobnicze roboty tynkarskie, żywice: wypełnione poliestrowe lub epoksydowe.

PRZETWARZANIE / KATALIZA
Kauczuk należy zmieszać z katalizatorem OL-1 w odpowiednich proporcjach w sposób mechaniczny lub ręczny. Katalizator musi być równomiernie rozprowadzony w całej masie, ponieważ od tego zależy jakość wykonanej później formy. Zaleca się odpowietrzenie kompozycji przed jej wylewaniem w celu usunięcia pęcherzyków powietrza zamykanych podczas operacji mieszania składników. W tym celu należy umieścić kompozycję w naczyniu o pojemności ok. 5 razy większej od objętości odpowietrzanej kompozycji i odpowietrzać w komorze ciśnieniowej pod próżnią (od 30 do 60 mm słupa rtęci tj. od 0,04 do 0,08 bar) do momentu całkowitego usunięcia powietrza tj. ok. 3-5 min. Proces odpowietrzania wpływa na wzrost odporności mechanicznej elastomerów.


REGULACJA LEPKOŚCI I TWARDOŚCI                       

Lepkość pasty kauczukowej można obniżyć  poprzez dodanie maksymalnie do 10% rozcieńczalnika: Polastosil® M-200  lub Polastosil® M-500. Aby natomiast obniżyć twardość można zastosować olej silikonowy typu Polsil® OM-100. Każde 2% dodanego preparatu Polsil® OM-100 obniża twardość o około 1oSh A.


UTWARDZANIE ( SIECIOWANIE )
Kauczuk typu Polastosil ®M -56 utwardza  się w temperaturze pokojowej pod wpływem katalizatora OL-1 w czasie 24 godz. przy zastosowaniu 4-5 cz.wag. katalizatora.

ZALECENIA

PRZYGOTOWANIE MODELU
Formy z kauczuków silikonowych odtwarzają z oryginału modelu wszystko bardzo dokładnie, nawet drobne cząsteczki pyłu, dlatego model powinien być absolutnie czysty, pozbawiony pyłu, kurzu i ciał obcych. Polecane do wykonywania form kauczuki wykazują własności antyprzyczepne w stosunku do większości materiałów. W celu uniknięcia „przywierania” kauczuku do powierzchni modelu zaleca się jednak pokrywać powierzchnię modelu środkiem antyprzyczepnym stosując np. wazelinę, wosk, parafinę itp. Należy jednak sprawdzić czy środek rozdzielający nie niszczy oryginału - modelu. Aby zapobiec przyleganiu wylewanej kompozycji do formy zaleca się zabezpieczyć formę środkiem oddzielającym Polsilform® produkcji naszego Zakładu. Użycie Polsilform®u  umożliwia także łatwiejsze rozformowywanie, a także wydłuża żywotność form.
( Uwaga! Nie stosować w przypadku gdy odlew przeznaczony jest do malowania).


MONTOWANIE l ŁĄCZENIE CZĘŚCI WYKONANYCH Z KAUCZUKU

Części wykonane z tego samego gatunku kauczuki mogą być łączone za pomocą  kleju silikonowego Polastosilu®  AC-4A  lub za pomocą tego samego kauczuku . Do  łączenia części form wykonanych z różnych gatunków kauczuków należy stosować wyłącznie   Polastosil® AC-4A , produkcji naszego Zakładu.  Niewielkie ubytki w formach można wypełniać stosując szczeliwo Silkit® 1F.

Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji
Opakowania: 50, 15, 5, 1 kg
Magazynowanie: przechowywać o oryginalnych opakowaniach, w magazynach suchych , w temp. nie wyższej niż 30°C.

Informacja dla użytkowników:
Zawarte w niniejszej ulotce informacje podane są w dobrej wierze i bazują na naszej aktualnej wiedzy. Podane informacje powinny być sprawdzone w badaniach przed zastosowaniem produktów aby upewnić się, czy  są one  właściwe dla danego zastosowania. Producent zastrzega sobie prawo do technicznej modyfikacji wyrobów.

101,72

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki