krisko.lublin.pl

wyszukaj

Polimal 140 (a-20kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-poliestrowe-polimal [2] => zelkoty [3] => transparentne-2 [4] => polimal-140-a-20kg )

 POLIMAL 140 (nieprzyśpieszony)

cena netto: 15,47 zł/kg

puszka 20 kg

 

Zastosowanie

 

Polimal 140 jest tanim żelkotem ortoftalowym, bezbarwnym, sztywnym przeznaczonym do nakładania ręcznego.

 

W produkcji laminatów poliestrowo-szklanych
i innych wyrobów z żywic poliestrowych służy do tworzenia powłoki zewnętrznej, nadającej produktowi estetyczny wygląd, oraz zabezpieczającej go przed destrukcyjnym działaniem środowiska (uszkodzenia, mechaniczne, warunki atmosferyczne).

 

Warunki magazynowania

 

Żelkot należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temperaturze do 25°C.

 

Typowe parametry

Parametr badany

j.m.

140
140 (P)
140 (P)sp

Lepkość (w 25°C)

wg. DIN 53015

tys. cP

40-80

35-75

18-40

Czas żelowania 25°C

wg. ISO 2535

min

8-16

10 – 20

10 – 20

* czas żelowania: z 10 mli przysp. kobalt.Co 1 %,

z 20 ml Luperox K-1 w przeliczeniu na 1 kg

 

Parametr badany

Jednostka

Wartość

Wytrzymałość na zginanie

wg. ISO 178

MPa

90

Wytrzymałość na rozciąganie

wg. ISO 527

MPa

50

Moduł rozciągania

wg. ISO 527

MPa

3500

Odporność termiczna

wg. ISO 75

°C

50

Twardość Barcola

wg. ASTM D 2583

°B

36

 

 

Warunki przetwarzania

 

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żelkotu posiadającego temperaturę co najmniej 18°C. Dobre utwardzanie wymaga temperaturę otoczenia co najmniej 20°C i niskiej wilgotności powietrza.
Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując, w p.n. 1kg żelkotu: przyspieszacz kobaltowy 10% Co w ilości 1 - 2 ml (zamiennie przyspieszacz kobaltowy
np. 6 % Co w ilości 2 - 4 ml) i 20 ml utwardzacza MEKP.

Sterowanie czasem żelowania osiąga się przez zmianę ilości przyspieszacza (w zakresie j.w.). Zmniejszając ilość utwardzacza (korzystnie w zakresie 10-20 ml/kg żywicy), można obniżyć szczyt temperaturowy. Standardowym utwardzaczem jest Luperox® K-1.

Polimal® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla nienasyconych żywic poliestrowych produkcji Zakładów Chemicznych „Organika - Sarzyna” S.A.

Luperox® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy ARKEMA.

Dane i sugestie zawarte w niniejszym materiale są oparte na badaniach własnych i uważane są przez nas za wiarygodne. Nie możemy jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania i straty wynikłe pośrednio, lub bezpośrednio z użytkowania naszych produktów. Użytkownik winien sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu przed jego stosowaniem.

Informacja ta nie zastępuje Karty Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego oraz Normy Zakładowej lub Arkusza Technicznego, które są dokumentami nadrzędnymi i dostępnymi na życzenie klienta.

380,56

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki