krisko.lublin.pl

wyszukaj

Epidian 6011 (a-5kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-poliestrowe-polimal [2] => zbiorniki [3] => polimal-1056t-1056-awtp [4] => epidian-6011-a-5kg )

 Produkt w oryginalnym fabrycznym opakowaniu.
Jakość gwarantowana aktualnym atestem producenta.

 

Epidian® 6011 jest niskolepką, klarowną cieczą o barwie jasnożółtej, stanowiącą kompozycję żywicy epoksydowej oraz rozcieńczalnika aktywnego i nieaktywnego.

 

Do utwardzania w temperaturze pokojowej stosuje się najczęściej utwardzacz ET w proporcji:
Epidian® 6011 - 100 części wagowych
Utwardzacz ET - 18 części wagowych


Można stosować inne utwardzacze, np.: Utwardzacz TFF (24/100), Utwardzacz IDA (50/100), Utwardzacz Z-1 (12/100);
dobór zależy od warunków utwardzania i zastosowania utwardzonego tworzywa. Utwardzanie przy użyciu
utwardzacza TFF jest możliwe w niskich temperaturach, od 5°C.

Tabela przedstawia potrzebną ilość (w gramach) utwardzacza do utwardzenia 100 gram Epidianu 6011. 

  Typ utwardzacza
Żywica             PAT   Saduramid    
  ET IDA IDA-2 IDA-4 KT PAC 115 140 PF 10/50 TFF Z-1
Epidian 6011 18 50 40   50 60-100 60-100 50-60 - 24 12

Czas żelowania 100g kompozycji w temp. pokojowej
Epidian® 6011 + Utwardzacz TFF (24/100) min. 20 minut
Epidian® 6011 + Utwardzacz ET (18/100) min. 40 minut
Epidian® 6011 + Utwardzacz IDA (50/100) min. 50 minut
Epidian® 6011 + Utwardzacz Z-1(12/100) min. 40 minut

 

Możliwości stosowania:

 • do gruntowania posadzki w systemach: 561, 562, 664, 601
 • do impregnacji, wzmacniania i zabezpieczania betonu przed pyleniem
 • do iniekcji,
 • do wykonywania laminatów z włókna szklanego,
 • do wytwarzania powłok bezrozpuszczalnikowych w zbiornikach betonowych i stalowych


Powłoka wykonana z Epidianu® 6011 + Utwardzacz IDA posiada Atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną oraz Zaświadczenie COBRO dopuszczające do kontaktu z niektórymi artykułami spożywczymi.

 

Wykonanie Gruntowania podłoża
Do gruntowania podłoża stosuje się kompozycję epoksydową Epidian® 6011 z utwardzaczem ET. Przed użyciem należy składniki kompozycji wymieszać w proporcjach:

Epidian® 6011 — 100 cz. wag.
utwardzacz ET — 18 cz. wag.

Jednorazowo należy przygotować porcje mieszaniny nie większe niż 3 kg. Czas przydatności do użycia — około 10 minut. Roztwór gruntujący nanosić pędzlem, szczotką lub przy pomocą rakli gumowej. Gruntowanie wykonać w taki sposób, aby na powierzchni podłoża nie tworzyły się widoczne skupiska roztworu gruntującego (powinien zostać całkowicie wchłonięty przez beton). Podłoże mało chłonne gruntować jenokrotnie, o większej chłonności dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakładać po utwardzeniu pierwszej.

 

Właściwości fizykochemiczne:

 • Postać: niskolepka ciecz
 • Barwa: jasnożółta do żółtej
 • Liczba epoksydowa: 0,49-0,51 mol/100g
 • Temperatura wrzenia: > 150°C
 • Temperatura zapłonu: 142°C
 • Temperatura samozapłonu: brak danych
 • Gęstość w 25°C: ok. 1,10 g/cm3
 • Lepkość w 25°C: 200 – 400 mPa s
 • Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
 • Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w: ketonach, estrach, alkoholach i węglowodorach aromatycznych

 

Parametry wytrzymałościowe Epidianu® 6011 po utwardzeniu w czasie 7 dni w temperaturze pokojowej 

Badany parametr

Ep-6011+Utw.Z-1

Ep-6011+Utw.TFF

Ep-6011+Utw.IDA

Naprężenie zrywające, MPa

55-65

60-70

15-25

Wytrzymałość na zginanie, MPa

90-100

85-95

15-25

Wytrzymałość na ściskanie, MPa

80-90

80-90

30-40

Twardość metodą wciskania kulki, MPa

110-130

120-140

90-110

Temperatura ugięcia wg Martensa , °C

45-50

45-50

35-40

 

Odporność chemiczna Epidianu® 6011 po utwardzeniu w czasie 14 dni w temperaturze pokojowej
„ + „ - odporność bardzo dobra
„ 0 „ - odporność średnia
„ – „ - brak odporności
„bd” - brak danych

Czas ekspozycji 1 miesiąc

 

Środowisko agresywne

Ep-6011+Utw.ET

Ep-6011+Utw. IDA

Ep-6011+Utw.TFF

Woda wodociągowa

+

+

+

Wodorotlenek sodu 10%

+

+

+

Wodorotlenek sodu 30%

+

+

+

Wodorotlenek sodu 45%

+

+

+

Kwas solny 10%

+

+

+

Kwas solny stężony

+

-

0

Kwas siarkowy 20%

+

+

+

Kwas fosforowy 10%

bd

-

bd

Kwas azotowy 10%

+

+

+

Kwas octowy 5%

+

+

0

Kwas mlekowy 3%

bd

+

bd

Kwas cytrynowy 10%

bd

+

bd

Węglan sodu 10%

bd

+

bd

Sól kuchenna 20%

+

+

+

Etanol 45%

bd

0

bd

Etanol 96%

0

-

0

Toluen

bd

-

bd

Ksylen

+

-

bd

Aceton

-

-

-

Octan etylu

-

-

-

Benzyna

bd

+

bd

Perhydrol 3%

+

+

+

Amoniak 10%

+

+

+

 

Okres gwarancji dla Epidianu® 6011
12 miesięcy od daty produkcji.

 

289,97

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki