krisko.lublin.pl

wyszukaj

Polimal 109 AWTP (a-220kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-poliestrowe-polimal [2] => wanny-akrylowe [3] => polimal-109-awtp [4] => polimal-109-awtp-a-220kg )

 Cena netto: 10,50 zł/kg

Zastosowanie

Żywica Polimal 109 AWTP jest to wyrób zalecany do produkcji laminatów metodą ręczną lub natryskową, o dobrej adhezji do akrylu i ABS.

Charakterystyka żywicy

Polimal 109 AWTP jest żywicą konstrukcyjną, średnio-elastyczną, ortoftalową, przyspieszoną, o niskiej emisji styrenu oraz posiada systemem barwnego wskaźnika utwardzania.

Zalety stosowania:

- bardzo dobre cechy przetwórcze,

- dobra przesycalność włókna szklanego,

- korzystna charakterystykę utwardzania,

- dobre parametry wytrzymałościowe.

Parametry żywicy Polimal 109 AWTP

Parametr badany/norma

Jedn.

Wartość

Lepkość (w 25°C, wrz. 21/100)

wg. DIN 53015

mPa s

150 - 200

Czas żelowania *(25°C)

wg. ISO 2535

minut

6 - 15

Wytrzymałość na zginanie

wg. PN-EN ISO 178: 2006

MPa

110

Naprężenie zrywające

wg. PN-EN ISO 527-1: 1998

PN-EN ISO 527-2: 1998

 

MPa

 

70

Moduł przy rozciąganiu

wg. PN-EN ISO 527-1: 1998

PN-EN ISO 527-2: 1998

 

MPa

 

4300

Wydłużenie względne przy zerwaniu

wg. PN-EN ISO 527-1: 1998

PN-EN ISO 527-2: 1998

 

%

 

2

Temp. ugięcia pod obciążeniem (HDT)

wg. ISO 75 PN-EN ISO 75-1: 2006

PN-EN ISO 75-2: 2006

 

°C

 

63

Okres gwarancji

miesięcy

3

* czas żelowania : 2% MEKP [np. Luperox K-1]

** Własności mechaniczne podane są dla żywicy nie tiksotropowanej utwardzanej 1 ml MEKP – Luperox K-1 i 0,2 ml Co-oct. roztwór (1% Co w styrenie). Utwardzanie 24 godziny w temp. pokojowej i dotwardzanie 24 godz. w 800C.

Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temp. do 25°C.

Warunki przetwarzania

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temperaturę powyżej 15°C. Żywicę w zbiorniku, w opakowaniach jednostkowych mieszać przed zastosowaniem. Zawartość środka obniżającego emisję styrenu w żywicy powoduje zmniejszenie adhezji między-warstwowej, dlatego należy tak laminować aby na powierzchni laminatu, którą ponownie będziemy laminować nie było zbyt dużo żywicy. Jeśli przerwa w laminowaniu jest dłuższa niż 24 godziny lub jest zbyt duża ilość żywicy na laminacie to przed nałożeniem następnej warstwy należy koniecznie ją przeszlifować ( lub piaskować) powierzchnię laminatu. Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza. Jest żywicą przyspieszoną o stosunkowo krótkim i stabilnym w okresie magazynowania czasie żelowania.
Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując 1% utwardzacza np. Luperox K-1. Sterowanie czasem żelowania osiąga się przez zmianę ilości utwardzacza, korzystnie w zakresie
1 - 2%.

Polimal® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla nienasyconych żywic poliestrowych produkcji Zakładów Chemicznych „Organika - Sarzyna” S.A.

Luperox® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy ARKEMA.

Dane i sugestie zawarte w niniejszym materiale są oparte na badaniach własnych i uważane są przez nas za wiarygodne. Nie możemy jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania i straty wynikłe pośrednio, lub bezpośrednio z użytkowania naszych produktów. Użytkownik winien sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu oraz adhezję do używanego akrylu i ABS przed jego stosowaniem.

 

Uwaga:

Informacja ta nie zastępuje Karty Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego oraz Normy Zakładowej lub Arkusza Technicznego, które są dokumentami nadrzędnymi i dostępnymi na życzenie klienta

2841,30

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki