krisko.lublin.pl

wyszukaj

Polimal 127 (a-50 kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-poliestrowe-polimal [2] => technologia-solid-surface-polimal-127 [3] => polimal-127 [4] => polimal-127-a-50-kg-kopia-62598 )

POLIMAL 127

Cena netto: 19,50 zł/kg

 

Zastosowanie 

 

 

 

Polimal® 127 jest żywicą izoftalowo-neopentylową, transparentną, przeznaczoną m.in. do produkcji wyrobów typu “solid surface”.

 

 

 

Charakterystyka żywicy

 

Szczególnie wysoka odporność na czynniki starzeniowe (warunki atmosferyczne, itp.), to cecha charakterystyczna żywic izoftalowych — NPG.. 

 

 

Zalety stosowania:

 

• bardzo dobre parametry mechaniczne i użytkowe
• jest przyspieszona,
• dobra wydajność,
• dobre cechy przetwórcze,
• korzystna charakterystyka utwardzania,
• zwiększona odporność na promieniowanie UV.

Typowe parametry Polimal 127

Parametr badany/norma

Jednostka

Wartość

Lepkość (w 25°C)

wg.DIN 53015

mPa s

450 - 650

Czas żelowania(25°C)

wg. ISO 2535

min

8-16

Wytrzymałość na zginanie

wg. ISO 178

MPa

120

Wytrzymałość na rozciąganie

wg. ISO 527

MPa

75

Moduł rozciągania

wg. ISO 527

MPa

3900

Wydłużenie przy rozciąganiu

wg. ISO 527

%

3,7

Udarność, min.

wg. ISO 179

kJ/m2

15

Odporność termiczna

wg. ISO 75

°C

70

Twardość Barcola

wg. ASTM D 2583

°B

40

*czas żelowania : z 2 % Luperox K-1 i 1 % Co 1% na 1 kg żywicy
 

Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temperaturze do 25°C.

Warunki przetwarzania

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającego temp. co najmniej 18°C. Dobre
utwardzanie wymaga temp. otoczenia co najmniej 20°C i niskiej wilgotności powietrza.
Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując, około 20 ml utwardzacza MEKP i 10 ml
przyspieszacza Co 1%.
Sterowanie czasem żelowania osiąga się przez zmianę ilości utwardzacza (w zakresie 10-20 ml
na 1 kg żywicy). Jako utwardzacz stosować średnio reaktywne utwardzacze typu MEKP (Luperox® K-1)

Polimal® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla nienasyconych żywic poliestrowych produkcji
Zakładów Chemicznych „Organika - Sarzyna”S.A.
 

Luperox® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy ARKEMA.

 

Dane i sugestie zawarte w niniejszym materiale są oparte na badaniach własnych i uważane są przez nas za wiarygodne. Nie możemy jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania i straty wynikłe pośrednio, lub bezpośrednio z użytkowania naszych produktów. Użytkownik winien sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu przed jego stosowaniem.

 

Uwaga:

Informacja ta nie zastępuje Karty Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego oraz Normy Zakładowej lub Arkusza Technicznego, które są dokumentami nadrzędnymi i dostępnymi na życzenie klienta.

1199,25

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki