krisko.lublin.pl

wyszukaj

Polimal VE-11M (a-20kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-poliestrowe-polimal [2] => samogasnace-polimal-160-1602-1605-1641 [3] => polimal-ve-11-m [4] => polimal-ve-11mm-a-20kg )

 Cena netto: 22,69 zł/kg

Zastosowanie

Żywica Polimal VE – 11 M jest żywicą neutralną, winyloestrową, uniepalnioną.

Charakterystyka żywicy

Polimal VE – 11 M może być stosowany do produkcji laminatów o podwyższonych wymaganiach zarówno w zakresie chemoodporności jak też uniepalnienia.
Żywica posiada certyfikat Lloyd’s Register MATS/4379/1.

Dostępne wersje

Polimal VE 11M T - żywica tiksotropowana.

Żywica charakteryzuje się:

  • dobrymi cechami przetwórczymi,

  • dobrą przesycalnością włókna szklanego,

  • wysokimi parametrami wytrzymałościowymi,

  • dobrą chemoodpornością.

Typowe parametry żywicy.

Parametr badany/norma

Jedn.

Wartość

Lepkość, 25°C

wg. DIN 53015

mPa s

300-500

Czas żelowania w 25°C

wg. ISO 2535

min

10-30

*czas żelowania: z 1,0 % przysp. Co 1%,

1,2 % przyspieszacza. DMA-10,

2,0 % MEKP niskoreaktywnego ( np. Luperox  K-12)

Typowe parametry żywicy po utwardzeniu*

Parametr badany/norma

Jedn.

Wartość

Indeks tlenowy
wg ASTM D2862: 1997

%

24

Wytrzymałość na rozciąganie
wg ISO 527-2

MPa

80

Wydłużenie względne przy zerwaniu
wg ISO 527-2

%

3,5

Moduł sprężystości przy rozciąganiu
wg ISO 527-2

MPa

3500

Wytrzymałość na zginanie
wg ISO 178

MPa

120

Moduł sprężystości przy zginaniu
wg ISO 178

MPa

4000

Temperatura ugięcia pod obciążeniem
wg ISO 75-2

°C

85

Twardość wg Barcola
wg ASTMD 2583-95: 2001

°B

40

*dotwardzenie przez 4 godziny w temperaturze 80 °C.

Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym w suchym, przewiewnym i zabezpieczonym przed promieniowaniem słonecznym pomieszczeniu magazynowym. Temperatura w magazynie nie
powinna przekraczać 25°C a pomieszczenie musi być przystosowane do magazynowania materiałów łatwopalnych.

Warunki przetwarzania

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temperaturę powyżej 15°C.
Prawidłowy proces utwardzania można uzyskać tylko wtedy, kiedy temperatura otoczenia nie jest niższa niż 18°C i wilgotność względna powietrza wynosi maksymalnie 60 %.
Standardowym układ utwardzający dla Polimalu VE 11 M jest układ (w przeliczeniu na 1 kg żywicy):
- 10 g (ok 10 ml) przyspieszacza kobaltowego 1%,
- 20 g (ok 20 ml) utwardzacza, niskoreaktywnego MEKP np
Luperox K-12.

Można stosować jako alternatywny układ utwardzający mniej wygodny dla przetwórcy, ale równie skuteczny (w przeliczeniu na 1 kg żywicy):
- 6g (ok 6 ml) przyspieszacza kobaltowego 1%,
- 12 g (ok 12 ml) przyśpieszacza aminowego DMA 10,
- 20 g (ok 20 ml) średnioreaktywnego MEKP np LuperoxÒ K-1G lub Metox 50.

Polimal® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla nienasyconych żywic poliestrowych produkcji  Zakładów Chemicznych „Organika - Sarzyna” S.A.

Luperox® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy ARKEMA.

Dane i sugestie zawarte w niniejszym materiale są oparte na badaniach własnych i uważane są przez nas za wiarygodne. Nie możemy jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania i straty wynikłe pośrednio, lub bezpośrednio z użytkowania naszych produktów. Użytkownik winien sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu przed jego stosowaniem

Informacja ta nie zastępuje Karty Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego oraz Normy Zakładowej lub Arkusza Technicznego, które są dokumentami nadrzędnymi i dostępnymi na życzenie klienta.

558,17

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki