krisko.lublin.pl

wyszukaj

Polimal 145-1 (a-220kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-poliestrowe-polimal [2] => polimerobeton [3] => polimal-145-1-145-2 [4] => polimal-145-1-a-220kg )

Cena netto: 9,40 zł/kg

POLIMAL 145-1

 

Produkt niedostępny

 

Zastosowanie

 

Polimal® 145-1 zalecany jest do produkcji polimerobetonów.

 

Charakterystyka żywicy

 

Polimal® 145-1 to żywica tereftalowa neutralna, o dobrej trwałości. Charakteryzuje się dużą reaktywnością, co umożliwia szybkie utwardzanie żywicy przy zachowaniu stosunkowo długiego czasu żelowania.

Produkty wykonane z tej żywicy posiadają wysoką sztywność, twardość i wytrzymałość termiczną

 

Zalety stosowania żywicy:

 

- dobra mieszalność i zawieszalność wypełniaczy mineralnych w żywicy.

- łdobre cechy przetwórcze.

- bardzo dobre parametry wytrzymałościowe utwardzonej żywicy.

 

Typowe parametry Polimal 145-1

Parametr badany/norma

Jedn.

Wartość

Lepkość, (w 25°C)

wg. DIN 53015

mPa s

250-300

Czas żelowania (w 25°C)

wg. ISO 2535

min

15-30

Wytrzymałość na zginanie

wg. ISO 178

MPa

110

Wytrzymałość na rozciąganie

wg. ISO 527

MPa

60

Moduł przy rozciąganiu

wg. ISO 527

MPa

3300

Wydłużenie przy rozciąganiu

wg. ISO 527

%

2,3

Odporność termiczna (HDT)

wg. ISO 75

ºC

85

Twardość metodą Barcola

ASTM-D 2583-95

°B

40

czas żelowania: z: 0,4 % przysp. Co 1%

2,0 % Luperox K-1 G

 

 

Warunki magazynowania

 

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temp. do 25°C.

 

Warunki przetwarzania

 

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temperaturę powyżej 15°C.

Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza.

Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując w przeliczeniu na 1kg żywicy:
- przyspieszacz kobaltowy 1%Co w ilości 4-25 ml oraz 10-20 ml utwardzacza MEKP np. Luperox K-1 G
Sterowanie czasem żelowania osiąga się przez zmianę ilości przyspieszacza (w zakresie j.w.). Zmniejszając ilość utwardzacza (korzystnie w zakresie 10-20 ml/kg żywicy), można obniżyć szczyt temperaturowy. Wymaga to zwiększenia ilości przyspieszacza w celu zachowania czasu żelowania.

 

Polimal® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla żywic poliestrowych produkcji
Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A.

Luperox® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy ARKEMA.

 

Dane i sugestie zawarte w niniejszym materiale są oparte na badaniach własnych i uważane są przez nas za wiarygodne. Nie możemy jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania i straty wynikłe pośrednio, lub bezpośrednio z użytkowania naszych produktów. Użytkownik winien sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu przed jego stosowaniem

 

Uwaga:

Informacja ta nie zastępuje Karty Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego oraz Normy Zakładowej lub Arkusza Technicznego, które są dokumentami nadrzędnymi i dostępnymi na życzenie klienta.

2543,64

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki