krisko.lublin.pl

wyszukaj

Polimal 106 R (a-20 kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-poliestrowe-polimal [2] => polimerobeton [3] => polimal-106-106-r [4] => polimal-106-r-a-20-kg )

Polimal 106 R

 

Cena netto: 16,40 zł/kg

 

Zastosowanie

 

Żywica Polimal®106 R  zalecana jest do produkcji polimerobetonów.

 

Charakterystyka żywicy

 

Polimal® 106 R to żywica ortoftalowa neutralna, o dobrej trwałości. Charakteryzuje się dużą reaktywnością, co umożliwia szybkie utwardzenie żywicy przy zachowaniu stosunkowo długiego czasu żelowania.

Produkty z tej żywicy posiadają wysoką sztywność, twardość i wytrzymałość termiczną.

 

Zalety stosowania żywicy:

 

  • dobra mieszalność i zawieszalność wypełniaczy mineralnych w żywicy

  • bardzo dobre parametry wytrzymałościowe utwardzonej żywicy

  • dobre cechy przetwórcze.

 

Typowe parametry żywicy Polimal 106R

Parametr badany

j.m.

wartość

Lepkość w temp. 23°C

mPa s

250-330

Czas żelowania, 25°C

wg. ISO 2535

min

5-12

Wytrzymałość na zginanie

wg. ISO 178

MPa

110

Moduł przy rozciąganiu

wg. ISO 527

MPa

3700

Wydłużenie przy rozciąganiu

wg. ISO 527

%

3,6

Odporność termiczna HDT

wg. ISO 75

°C

85

Twardość Barcola

wg. ASTM D 2583

°B

41

czas żelowania * 0,4 % przysp. Co 1%

2,0 % Luperox K-1,

 

Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym

do magazynowania materiałów łatwopalnych
w temperaturze do 25
°C.

Warunki przetwarzania

 

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temp. powyżej 15°C.

Dobre utwardzanie wymaga temp. otocznia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza. Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując w przeliczeniu na 1 kg żywicy: - przyspieszacz kobaltowy 1%Co w ilości 4-25 ml oraz 10-20 ml utwardzacza MEKP np. Luperox K-1

Sterowanie czasem żelowania osiąga się przez zmianę ilości przyspieszacza ( w zakresie j.w.). Zmniejszając ilość utwardzacza [korzystnie w zakresie 10-20 ml/kg żywicy], można obniżyć szczyt temperaturowy. Wymaga to zwiększenia ilości przyspieszacza w celu zachowania czasu żelowania.

 

Polimal® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla nienasyconych żywic poliestrowych produkcji  Zakładów Chemicznych „Organika - Sarzyna”.

Luperox® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy ARKEMA.

 

Dane i sugestie zawarte w niniejszym materiale są oparte na badaniach własnych i uważane są przez nas za wiarygodne. Nie możemy jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania i straty wynikłe pośrednio, lub bezpośrednio z użytkowania

naszych produktów. Użytkownik winien sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu przed jego stosowanie.

______________________________________________

Uwaga:

Informacja ta nie zastępuje Karty Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego oraz Normy Zakładowej lub Arkusza Technicznego, które są dokumentami nadrzędnymi i dostępnymi na życzenie.

 

403,44

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki