krisko.lublin.pl

wyszukaj

Polimal 1094 AWTP-1 (a-20 kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-poliestrowe-polimal [2] => ogolnego-stosowania [3] => polimal-1094-awtp-3 [4] => polimal-1094-awtp-1-a-25-kg-1 )

POLIMAL® 1094 AWTP-1

Zastosowanie 

Żywica Polimal 1094 AWTP-1 jest to wyrób zalecany do produkcji laminatów metodą ręczną lub natryskową, z których wytwarza się sprzęt pływający
sportowo-turystyczny, wanny, brodziki, zbiorniki itp.
 

Charakterystyka żywicy 

Polimal 1094 AWTP-1 jest żywicą konstrukcyjną, średnio-elastyczną, ortoftalową, przyspieszoną, o niskiej emisji styrenu oraz systemem barwnego wskaźnika utwardzania.

Stosowana w produkcji laminatów poliestrowo szklanych do grubości 5 mm.

Posiada certyfikat Lloyd’s Register MATS/2782/2

Zalety stosowania: 

- bardzo dobre cechy przetwórcze,

- dobra przesycalność włókna szklanego,

- korzystna charakterystykę utwardzania

- dobre parametry wytrzymałościowe

Parametry żywicy Polimal 1094 AWTP-1

Parametr badany/norma

Jednostka

Wartość

 

Lepkość, w 20s-1(ISO3219),23oC

 

mPa s

300-400

Czas żelowania, w 25°C

wg. ISO 2535

minut

19-26

Wytrzymałość na zginanie, min

wg. ISO 178

MPa

110

Wytrzymałość na zerwanie, min
wg. ISO 527-2

MPa

70

Moduł rozciągania

wg. ISO 527

MPa

4300

Wydłużenie przy rozciąganiu

wg. ISO 527

%

2

Odporność termiczna (HDT)

wg. ISO 75

°C

63

Okres gwarancji

miesięcy

3

* czas żelowania : 1% MEKP [Luperox K-1]

Podane własności mechaniczne są dla żywicy nie tiksotropowanej utwardzanej 1 ml MEKP – Luperox K-1 i 0,2 ml Co-oct. roztwór (1% Co w styrenie). Utwardzanie 24 godziny w temp. pokojowej i dotwardzanie 24 godz. w 800C.

 

Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temp. do 25°C.

Warunki przetwarzania

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temperaturę powyżej 15°C. Żywicę w zbiorniku, w opakowaniach jednostkowych mieszać przed zastosowaniem. Zawartość środka obniżającego emisję styrenu w żywicy potęguje zmniejszenie adhezji między-warstwowej, dlatego należy tak laminować aby na powierzchni laminatu, którą ponownie będziemy laminować nie było zbyt dużo żywicy. Jeśli przerwa w laminowaniu jest dłuższa niż 24 godziny lub jest zbyt duża ilość żywicy na laminacie to przed nałożeniem następnej warstwy należy koniecznie ją przeszlifować
( lub piaskować) powierzchnię laminatu. Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C
i niskiej wilgotności powietrza. Jest żywicą przyspieszoną o stosunkowo krótkim i stabilnym w okresie magazynowania czasie żelowania.
Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując 1% utwardzacza np. Luperox K-1. Sterowanie czasem żelowania osiąga się przez zmianę ilości utwardzacza, korzystnie w zakresie 1 - 2%.

Polimal® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla nienasyconych żywic poliestrowych produkcji
Zakładów Chemicznych „Organika - Sarzyna” S.A.

Luperox® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy ARKEMA.

Dane i sugestie zawarte w niniejszym materiale są oparte na badaniach własnych i uważane są przez nas za wiarygodne. Nie możemy jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania i straty wynikłe pośrednio, lub bezpośrednio
z użytkowania naszych produktów. Użytkownik winien sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu przed jego stosowaniem.

Uwaga:

Informacja ta nie zastępuje Karty Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego oraz Normy Zakładowej lub Arkusza Technicznego, które są dokumentami nadrzędnymi i dostępnymi na życzenie klienta.

350,06

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki