krisko.lublin.pl

wyszukaj

Polimal 109-32 PyK (a-20 kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-poliestrowe-polimal [2] => marmuropodobne-polimal-109-32-109-38 [3] => polimal-109-32k-pyk-rpyk [4] => polimal-109-32-pyk-a-20-kg )

POLIMAL 109-32 PyK

Cena netto: 13,50 zł/kg

Zastosowanie

Żywica Polimal® 109-32 PyK zalecana jest do produkcji wyrobów marmuropodobnych (odlewy żywiczno-mineralne; parapety, blaty, wanny, brodziki, zlewy itp.).

Charakterystyka żywicy

Polimal® 109-32 PyK jest nienasyconą żywicą poliestrową ortoftalową, przyspieszoną, niskolepką i średnioreaktywną, sztywną.

Odpowiada wymaganiom higienicznym i przeznaczony jest do wytwarzania przedmiotów i wyrobów z tworzyw sztucznych – Atest Państwowego Zakładu Higieny HK/B/0502/02/2010

 

Zalety stosowania

 

- pozwala wprowadzić dużą ilość wypełniacza,

- bardzo dobre parametry przetwórcze: łatwiejsze mieszanie i wylewanie mieszaniny,

- uzyskane wyroby posiadają bardzo dobre parametry wytrzymałościowe.

 

Dostępna wersje

 

  • 109-32 PyK -przyspieszona pod nazwą,

  • 109-32 RPyK – b. krótki czas żelowania podwójnie przyspieszona.

  • 109-32 K - bazowa, nieprzyśpieszona

 

Typowe parametry żywicy Polimal 109-32 PyK

Parametr badany/norma

Jednostka

Wartość

Lepkość (w 25°C)

wg. DIN 53015

mPa s

250-350

Czas żelowania(25°C)

wg. ISO 2535

min

7-15

Wytrzymałość na zginanie

wg. ISO 178

MPa

115

Wytrzymałość na rozciąganie

wg. ISO 527

MPa

60

Moduł rozciągania

wg. ISO 527

MPa

3700

Udarność, min.

wg. ISO 179

kJ/m2

8

Odporność termiczna

wg. ISO 75

°C

55

Twardość Barcola

wg. ASTM D 2583

°B

40

Okres gwarancji

miesięcy

3

czas żelowania z:2% (MEKP) Luperox® K-1

Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym,
w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych,
w temperaturze do 25°C.

 

Warunki przetwarzania

 

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temperaturę powyżej 15°C.

Dobre utwardzanie wymaga temperaturze otoczenia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza.
Polimal® 109-32 PyK jest żywicą przyspieszoną o stabilnym w okresie magazynowania czasie żelowania.

Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując 2% utwardzacza MEKP (Luperox K-1). Sterowanie czasem żelowania osiąga się przez zmianę ilości utwardzacza, korzystnie w zakresie 1 - 2%.

 

Polimal® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla nienasyconych żywic poliestrowych produkcji
Zakładów Chemicznych „Organika - Sarzyna” S.A.

Luperox® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy ARKEMA.

 

Dane i sugestie zawarte w niniejszym materiale są oparte na badaniach własnych i uważane są przez nas za wiarygodne. Nie możemy jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania i straty wynikłe pośrednio, lub bezpośrednio z użytkowania naszych produktów. Użytkownik winien sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu przed jego stosowaniem.

 

 

Uwaga:

Informacja ta nie zastępuje Karty Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego oraz Normy Zakładowej lub Arkusza Technicznego, które są dokumentami nadrzędnymi i dostępnymi na życzenie klienta.

 

 

332,10

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki