krisko.lublin.pl

wyszukaj

Polimal 1608 PS (a-20 kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-poliestrowe-polimal [2] => konstrukcyjne-ogolnego-stosowania-polimal-1094-awtp-1 [3] => polimal-1608-ps [4] => polimal-1608-ps-a-20-kg )

POLIMAL 1608 PS

Cena netto: 19,50 zł/kg

 

Zastosowanie

Żywica Polimal 1608 PS przeznaczona jest do produkcji laminatów poliestrowo-szklanych

o obniżonej palności i dymieniu.

 

Charakterystyka żywicy

Polimal 1608 PS to żywica konstrukcyjna przyspieszona na bazie DCPD o obniżonej
palności i emisji dymów.

Jest kompozycją żywiczną zawierającą wyselekcjonowane wypełniacze, które nadają produktowi właściwości uniepalniające, przy zachowaniu stosunkowo dobrych parametrów przetwórczych: niewysoką lepkość, krótki czas żelowania i utwardzania, niski szczyt termiczny, dobrą mieszalność.

Certyfikowana przez CNBOP i CNTK.

Typowe parametry Polimal 1608 PS

 

Parametr badany/norma

 

Jedn.

 

Wartość

Lepkość,Brookfield; w 25°C

wg DIN 53015

mPa s

500÷1300

Czas żelowania, w 25°C

wg ISO 2535

min

7÷20

Zawartość części lotnych

 

%

19

Wytrzymałość na zginanie
wg PN-EN ISO 178:2003

MPa

60

Moduł przy zginaniu
wg. PN-EN ISO 178:2003

MPa

7000

Strzałka ugięcia przy złamaniu
wg PN-EN ISO 178:2003

mm

1,5

Naprężenie zrywające
wg PN-EN ISO 527-1:1998, 527-2:1998

MPa

40

Moduł przy rozciąganiu
wg PN-EN ISO 527-1:1998, 527-2:1998

MPa

7000

Wydłużenie względne przy zerwaniu
wg PN-EN ISO 527-1:1998, 527-2:1998

%

0,75

Wytrzymałość przy ściskaniu
wg PN-EN ISO 604:2004

MPa

115

Udarność
wg PN-EN ISO 179-1:2004

kJ/m2

2,5

Temp.ugięcia pod obciążeniem (HDT)
wg PN-EN 75-1:2004, 75-2:2004

°C

100

Twardość wg. Barcola
wg ASTMD 2583-95:2001

°B

55

Okres gwarancji

 

miesięcy

3

czas żelowania:
2% MEKP średnioaktywnego [Luperox
® K-1]

badania mechaniczne:
po dotwardzeniu 2 godziny w 80
°C

 

Żelkoty uniepalnione

Dla laminatów poliestrowo-szklanych o ograniczonej palności i emisji dymów przeznaczone są żelkoty kolorowe wykonane na bazie Polimalu GE 1608.

 

Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temp. do 25°C.

 

Warunki przetwarzania

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temp. powyżej 15°C. Przed zastosowaniem żywicę wymieszać. Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza.

Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując na 1kg żywicy: 20 ml utwardzacza MEKP np. Luperox K-1 zmniejszając ilość utwardzacza (korzystnie w zakresie 10-20 ml/kg żywicy).

Polimal® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla nienasyconych żywic poliestrowych produkcji
Zakładów Chemicznych „Organika - Sarzyna” S.A.

Luperox® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy ARKEMA.

 

Dane i sugestie zawarte w niniejszym materiale są oparte na badaniach własnych i uważane są przez nas za wiarygodne. Nie możemy jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania i straty wynikłe pośrednio, lub bezpośrednio z użytkowania naszych produktów. Użytkownik winien sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu przed jego stosowaniem.

479,70

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki