krisko.lublin.pl

wyszukaj

Polimal 109 AWTP (a-20kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-poliestrowe-polimal [2] => konstrukcyjne-ogolnego-stosowania-polimal-1094-awtp-1 [3] => polimal-109-109-awtp [4] => polimal-109-awtp-a-20kg-1 )

 Cena netto: 17,60 zł/kg

 

Zastosowanie

Polimal 109AWTP zalecany jest do produkcji laminatów poliestrowo-szklanych, zwłaszcza wielkowymiarowych, sztywnych, metodą ręczną.

Charakterystyka żywicy

Polimal 109 to żywica ogólnego stosowania, konstrukcyjna, ortoftalowa, sztywna, o niskiej emisji styrenu, posiada system barwnego wskaźnika utwardzania. Żywica jest tiksotropowana i przyśpieszona.

Zalety

  • bardzo dobre cechy przetwórcze

  • dobra przesycalność włókna szklanego,

  • korzystna charakterystykę utwardzania,

  • dobre parametry wytrzymałościowe.

 

Dostępne wersje

- Polimal 1090 AWTP - o niższej lepkości

- Polimal 109-05 TP - do metody natryskowej, podwyższone HDT (85°C)

Typowe parametry Polimal 109 AWTP

Parametr badany/norma

Jednostka

Wartość

Lepkość (w 25°C)

wg. DIN 53015

mPas

180 - 280

Czas żelowania(25°C)

wg. ISO 2535

Min

8 - 15

Wytrzymałość na zginanie

wg. PN-EN ISO 178: 2006

MPa

110

Naprężenia zrywające

wg. PN-EN ISO 527-1: 1998
         PN-EN ISO 527-2: 1998

MPa

62

Moduł przy rozciąganiu

wg. PN-EN ISO 527-1: 1998
         PN-EN ISO 527-2: 1998

MPa

4300

Wydłużenie względne przy zerwaniu

wg. PN-EN ISO 527-1: 1998
         PN-EN ISO 527-2: 1998

%

1,7

Temp. ugięcia pod obciążeniem (HDT)
 
wg. ISO 75 PN-EN ISO 75-1:2006
PN-EN ISO 75-2: 2006

°C

63

Okres gwarancji

miesięcy

6

 

* czas Ŝelowania : 2% MEKP [np. Luperox K-1, Metox 50W]
** Własności mechaniczne podane są dla żywicy nie tiksotropowanej
utwardzanej 1 ml MEKP – Luperox K-1 i 0,2 ml Co-oct. roztwór (1% Co
w styrenie). Utwardzanie 24 godziny w temp. pokojowej i dotwardzanie
24 godz. w 800C.

Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temp. do 25°C.

Warunki przetwarzania.

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temperaturę powyżej 15°C. Żywicę w zbiorniku, w opakowaniach jednostkowych mieszać przed zastosowaniem. Zawartość środka
obniżającego emisję styrenu w żywicy powoduje zmniejszenie adhezji między-warstwowej, dlatego należy tak laminować aby na powierzchni laminatu, którą ponownie będziemy laminować
nie było zbyt dużo żywicy. Jeśli przerwa w laminowaniu jest dłuższa niż 24 godziny lub jest zbyt duża ilość żywicy na laminacie to przed nałożeniem następnej warstwy należy koniecznie ją przeszlifować ( lub piaskować) powierzchnię laminatu. Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej
18°C i niskiej wilgotności powietrza. Jest żywicą przyspieszoną o stosunkowo krótkim i stabilnym w okresie magazynowania czasie żelowania.
Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując 1% utwardzacza np. Luperox K-1, Metox 50W. Sterowanie czasem żelowania osiąga się przez zmianę ilości utwardzacza, korzystnie w zakresie 1 - 2%.

Polimal® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla nienasyconych żywic poliestrowych produkcji
Zakładów Chemicznych „Organika - Sarzyna” S.A.

Luperox® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy ARKEMA.

Dane i sugestie zawarte w niniejszym materiale są oparte na badaniach własnych i uważane są przez nas za wiarygodne. Nie możemy jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania i straty wynikłe pośrednio, lub bezpośrednio z użytkowania naszych produktów. Użytkownik winien sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu przed jego stosowaniem

 

Uwaga:

Informacja ta nie zastępuje Karty Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego oraz Normy Zakładowej lub Arkusza Technicznego, które są dokumentami nadrzędnymi i dostępnymi na życzenie klienta.

 

432,96

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki