krisko.lublin.pl

wyszukaj

Polimal 1059 AWTP-1 (a-50kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-poliestrowe-polimal [2] => kolej-i-motoryzacja [3] => polimal-1059-awtp-3 [4] => polimal-1059-awtp-2-a-220kg-3 )

Cena netto: 10,82 zł/kg 

Zastosowanie

Polimal 1059 AWTP to żywica DCPD o podwyższonej odporności termicznej, zalecana do produkcji laminatów poliestrowo-szklanych metodą ręczną
i natryskową z których wytwarza się
np. sportowo-turystyczny sprzęt pływający itp.

Charakterystyka

Polimal 1059 WTP-2 jest nienasyconą żywicą poliestrową modyfikowaną DCPD, średnio elastyczna, przyśpieszoną, z dodatkiem promotorów, tiksotropowaną z barwnym wskaźnikiem utwardzania.

Zalety stosowania

Bardzo dobre cechy przetwórcze:

  • dobra zwilżalność włókna szklanego,

  • zalecany do wytwarzania laminatów o grubości powyżej 5 mm jednorazowo,

  • korzystna charakterystyka utwardzania,

  • niski skurcz,

  • system zmiany barwy, szczególnie istotny przy laminowaniu metodą natryskową,

  • wysoka wartość odporność termicznej (HDT).

 

Dostępne wersje (w tej samej cenie)

 

Polimal 1059 AWTP-2  -  do laminatów o grubości powyżej 5mm, o obniżonej emisji styrenu.

Polimal 1059 WTP-2 -  do laminatów o grubości powyżej 5mm

 

 

Parametry żywicy Polimal 1059 WTP-2

 

Parametr badany/norma

 

Jedn.

 

Wartość

Lepkość (w 23°C)

wg. PN EN ISO 2884-1

 

mPa s

 

350-400

Czas żelowania *(25°C)

wg. ISO 2535

min.

 

45 - 55

Zawartość substancji lotnych, max

wg PN-EN ISO 3251

%

 

36

Wytrzymałość na zginanie

wg. PN-EN ISO 178: 2006

MPa

 

79

Moduł przy zginaniu

wg. PN-EN ISO 178: 2006

MPa

 

4387

Naprężenie zrywające

wg. PN-EN ISO 527-1: 1998

PN-EN ISO 527-2: 1998

 

MPa

 

50

Moduł przy rozciąganiu

wg. PN-EN ISO 527-1: 1998

PN-EN ISO 527-2: 1998

 

MPa

 

3797

Wydłużenie względne przy zerwaniu

wg. PN-EN ISO 527-1: 1998

PN-EN ISO 527-2: 1998

 

%

 

1,40

Udarność

wg. PN-EN ISO 179-1: 2004

kJ/m3

 

4,2

Temp. ugięcia pod obciążeniem (HDT)

wg. ISO 75 PN-EN ISO 75-1: 2006

PN-EN ISO 75-2: 2006

 

°C

 

75

Twardość wg Barcola,

wg. ASTM D 2583

°B

 

40

 

Okres gwarancji

 

miesięcy

 

3

*układ utwardzający: 1 % MEKP (np. Luperox K1).

Warunki magazynowania

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym,
w magazynie suchym, przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temp. do 25
°C.

Warunki przetwarzania

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temperaturę powyżej 15°C. Żywicę w zbiorniku,
w opakowaniach jednostkowych mieszać przed zastosowaniem.

Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C
i niskiej wilgotności powietrza. Sterowanie czasem żelowania osiąga się przez zmianę ilości utwardzacza, MEKP (np. Luperox K-1) korzystnie w zakresie 1 - 2%.

 

Polimal® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla nienasyconych żywic poliestrowych produkcji
Zakładów Chemicznych „Organika - Sarzyna” S.A.

 

Luperox® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy ARKEMA.

 

Dane i sugestie zawarte w niniejszym materiale są oparte na badaniach własnych i uważane są przez nas za wiarygodne. Nie możemy jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania i straty wynikłe pośrednio, lub bezpośrednio
z użytkowania naszych produktów. Użytkownik winien sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu przed jego zastosowaniem.

 

Uwaga:

Informacja ta nie zastępuje Karty Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego oraz Normy Zakładowej lub Arkusza Technicznego, które są dokumentami nadrzędnymi i dostępnymi na życzenie klienta.

665,43

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki