krisko.lublin.pl

wyszukaj

Polimal 1059 AWTP-1 (a-20kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-poliestrowe-polimal [2] => kolej-i-motoryzacja [3] => polimal-1059-awtp-3 [4] => polimal-1059-awtp-2-a-1000kg-3 )

Polimal 1059 AWTP-1    20kg

 

 Produkt dostępny na zamówienie. Termin realizacji ok 7-10 dni

 

 

 

Zastosowanie

Polimal 1059 AWTP to żywica DCPD o podwyższonej odporności termicznej, zalecana do produkcji laminatów poliestrowo-szklanych metodą ręczną
i natryskową z których wytwarza się
np. sportowo-turystyczny sprzęt pływający itp.

Charakterystyka

Polimal 1059 AWTP jest nienasyconą żywicą poliestrową modyfikowaną DCPD, średnio elastyczna, przyśpieszoną,
z dodatkiem promotorów, tiksotropowaną z barwnym wskaźnikiem utwardzania
i obniżoną emisją styrenu.

Posiada certyfikat Lloyd’s Register MATS/4089/1

 

Zalety stosowania

Bardzo dobre cechy przetwórcze:

 • dobra zwilżalność włókna szklanego,

 • zalecany do wytwarzania laminatów o gruboścido 5 mm,

 • korzystna charakterystyka utwardzania

 • niski skurcz, niska emisja styrenu,

 • system zmiany barwy, szczególnie istotny przy laminowaniu metodą natryskową,

Dobre parametry mechaniczne:

 • wysoka wartość odporność termicznej

   

                                  Dostępne wersje:

   

  Polimal 1059 AWTP-2  -  do laminatów o grubości powyżej 5mm, o obniżonej emisji styrenu.

  Polimal 1059 WTP-2 -  do laminatów o grubości powyżej 5mm

   

Parametry żywicy Polimal 1059 AWTP

Parametr badany/norma

Jedn.

Wartość

Lepkość (w 25°C)

wg. DIN 53015

mPa s

250-330

Czas żelowania *(25°C)

wg. ISO 2535

min.

12-18

Zawartość substancji lotnych, max

wg PN-EN ISO 3251

%

36

Wytrzymałość na zginanie

wg. PN-EN ISO 178: 2006

MPa

79

Moduł przy zginaniu

wg. PN-EN ISO 178: 2006

MPa

4387

Naprężenie zrywające

wg. PN-EN ISO 527-1: 1998

PN-EN ISO 527-2: 1998

MPa

50

Moduł przy rozciąganiu

wg. PN-EN ISO 527-1: 1998

PN-EN ISO 527-2: 1998

MPa

3797

Wydłużenie względne przy zerwaniu

wg. PN-EN ISO 527-1: 1998

PN-EN ISO 527-2: 1998

%

1,40

Udarność

wg. PN-EN ISO 179-1: 2004

kJ/m3

4,2

Temp. ugięcia pod obciążeniem (HDT)

wg. ISO 75 PN-EN ISO 75-1: 2006

PN-EN ISO 75-2: 2006

°C

75

Twardość wg Barcola,

wg. ASTM D 2583

°B

40

*układ utwardzający: 2 % MEKP (np. Luperox K1).

Warunki magazynowania.

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym,
w magazynie suchym,przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temp. do 25
°C.

Warunki przetwarzania.

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temperaturę powyżej 15°C. Żywicę
w zbiorniku, w opakowaniach jednostkowych mieszać przed zastosowaniem.

Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C
i niskiej wilgotności powietrza.
Sterowanie czasem żelowania osiąga się przez zmianę ilości utwardzacza, MEKP (np. Luperox K-1) korzystnie w zakresie 1 - 2%.

Polimal® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla nienasyconych żywic poliestrowych produkcji
Zakładów Chemicznych „Organika - Sarzyna” S.A.

Luperox® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy ARKEMA.

 

Dane i sugestie zawarte w niniejszym materiale są oparte na badaniach własnych i uważane są przez nas za wiarygodne. Nie możemy jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania i straty wynikłe pośrednio, lub bezpośrednio
z użytkowania naszych produktów. Użytkownik winien sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu przed jego zastosowaniem.

 

Uwaga:

Informacja ta nie zastępuje Karty Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego oraz Normy Zakładowej lub Arkusza Technicznego, które są dokumentami nadrzędnymi i dostępnymi na życzenie klienta.

 

501,84

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki