krisko.lublin.pl

wyszukaj

Epidian® 62 a-1 kg 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-poliestrowe-polimal [2] => galanteryjne-polimal-103-1608-1809 [3] => polimal-103-1 [4] => epidian-reg-61-a-1-kg )

Produkt w oryginalnym fabrycznym opakowaniu.

Jakość gwarantowana aktualnym atestem producenta.

 

Epidian® 62 jest klarowną, lepką kompozycją epoksydową modyfikowaną nieaktywnym rozcieńczalnikiem o barwie żółtej. Charakteryzuje się dobrą adhezją do metali, szkła i ceramiki. Kompozycja po utwardzeniu jest mlecznobiała i nieprzezroczysta.

 

Dokup utwardzacz - dostępne w dziale UTWARDZACZE DO ŻYWIC EPOKSYDOWYCH - link


Do utwardzania w temperaturze pokojowej stosuje się najczęściej utwardzacz Z-1 w proporcji:
Epidian® 62 - 100 części wagowych
Utwardzacz Z-1 - 10 części wagowych


Można stosować inne utwardzacze, np.: Utwardzacz IDA, Utwardzacz TFF, dobór zależy od warunków utwardzania i zastosowania utwardzonego tworzywa. Utwardzanie przy użyciu utwardzacza TFF jest możliwe w niskich temperaturach, od 5°C.

Tabela przedstawia potrzebną ilość (w gramach) utwardzacza do utwardzenia 100 gram Epidianu 62

 

Czas żelowania 100g kompozycji w temp. pokojowej
Epidian® 62 + Utwardzacz Z-1 min. 50 minut
Epidian® 62 + Utwardzacz IDA min. 80 minut

 

Możliwości stosowania:

  • do klejenia metalu, szkła, ceramiki.
  • wytwarzania laminatów z włókna szklanego
  • klejenia różnych elementów w optyce, radiotechnice i lotnictwie
  • Do wykonywania odlewów konstrukcyjnych, elektrotechnicznych.
  • Do wykonywania kitów i szpachli.

 

Podstawowe parametry Epidianu® 62

  • Liczba epoksydowa min.           0,39 mol/100g
  • Gęstość w 20°C                     1,11-1,16 g/cm3
  • Lepkość w 20°C                     4000-6500 mPas

 

Parametry wytrzymałościowe Epidianu® 62 po utwardzeniu w czasie 7 dni w temperaturze pokojowej.

 

Badany parametr

Ep-62+Utw.Z-1

Naprężenie zrywające, MPa

50-70

Wytrzymałość na zginanie, MPa

80-120

Wytrzymałość na ściskanie, MPa

80-100

Twardość metodą wciskania kulki, MPa

100-130

Temperatura ugięcia pod obciążeniem HDT, °C

60-100

Wytrzymałość spoiny klejowej na ścinanie, MPa

15-18

Wytrzymałość spoiny klejowej metodą zginania

ze ścinaniem, MPa

Min. 2,5

Oporność właściwa skrośna w 20°C, Ω x cm

1,0 x 1015

Oporność właściwa powierzchniowa w 20°C, Ω

1,0 x 1015

Wytrzymałość dielektryczna, kV/mm

Min. 20

 

Odporność chemiczna Epidianu® 62 po utwardzeniu Utwardzaczem Z-1 w czasie 14 dni w temperaturze pokojowej

„ + „ - odporność bardzo dobra
„ 0 „ - odporność średnia
„ – „ - brak odporności

Czas ekspozycji - 1 miesiąc

 

Środowisko agresywne

Ep-62+Utw.Z-1

Woda wodociągowa

+

Wodorotlenek sodu 10%

+

Wodorotlenek sodu 30%

+

Kwas solny 10%

+

Kwas solny stężony

0

Kwas siarkowy 20%

+

Kwas azotowy 10%

+

Kwas octowy 5%

0

Etanol 96%

+

Ksylen

-

Aceton

-

 

Okres gwarancji dla Epidianu® 62
12 miesięcy od daty produkcji.

 

Epidian® 62 posiada Atest PZH.

59,00

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki