krisko.lublin.pl

wyszukaj

Polimal 150 (a-20kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-poliestrowe-polimal [2] => elastyczne-polimal-150-1514 [3] => polimal-150 [4] => polimal-150-20kg )

 

Cena netto: 21,87 zł/kg

Zastosowanie

 

Polimal 150 stosowany jako dodatek „uelastyczniający” do żywic sztywnych, konstrukcyjnych, w celu uelastycznienia laminatów poliestrowo-szklanych i uzyskania większej udarności i wyższego wydłużenia przy zerwaniu.

 

Charakterystyka żywicy

 

Polimal 150 jest to żywica ortoftalowa, elastyczna, niskoreaktywna, o dużym wydłużeniu przy rozciąganiu.

 

Typowe parametry Polimal 150

Parametr badany/norma

Jednostka

Wartość

Lepkość, 25°C

wg. DIN 53015

mPa s

300 - 400

Czas żelowania(25°C)

wg. ISO 2535

min

30-40

Wytrzymałość na rozciąganie

wg. ISO 527

MPa

12

Wydłużenie przy rozciąganiu

wg. ISO 527

%

30

Twardość Shora

 

° Sh

80

Okres gwarancji

miesięcy

6

*czas żelowania : 0,4 % przyspieszacza kobaltowego 1%Co,

2,0 % MEKP średnioreaktywny (Luperox® K-1)

 

Warunki magazynowania

 

Żywicę należy przechowywać w opakowaniu zamkniętym, w magazynie suchym,

przewiewnym, zacienionym, przystosowanym do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temperaturze do 25°C.

 

Warunki przetwarzania

 

Wymagane jest użycie do przetwórstwa żywicy posiadającej temp. powyżej 15°C. Dobre utwardzanie wymaga temp. otoczenia powyżej 18°C i niskiej wilgotności powietrza. Korzystne warunki utwardzania uzyskuje się, stosując, w pn. 1kg żywicy: przyspieszacz kobaltowy 1% Co w ilości 4 - 25 ml oraz 20 ml utwardzacza MEKP (np. Luperox K-1. Sterowanie czasem żelowania osiąga się przez zmianę ilości przyspieszacza ( w zakresie j.w.). Zmniejszając ilość utwardzacza [korzystnie w zakresie 10 - 20 ml/kg żywicy], można obniżyć szczyt temperaturowy. Wymaga to zwiększenia ilości przyspieszacza w celu zachowania czasu żelowania.

 

Polimal® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla nienasyconych żywic poliestrowych produkcji Zakłady Chemiczne„Organika - Sarzyna” S.A.

 

Luperox® jest nazwą handlową zastrzeżoną dla produktów firmy ARKEMA.

 

Dane i sugestie zawarte w niniejszym materiale są oparte na badaniach własnych i uważane są przez nas za wiarygodne. Nie możemy jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania i straty wynikłe pośrednio, lub bezpośrednio z użytkowania naszych produktów. Użytkownik winien sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu przed jego stosowaniem.

 

Uwaga:

Informacja ta nie zastępuje Karty Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego oraz Normy Zakładowej lub Arkusza Technicznego, które są dokumentami nadrzędnymi i dostępnymi na życzenie klienta.

538,00

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki