krisko.lublin.pl

wyszukaj

Epidian® 505 (v-200 kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-poliestrowe-polimal [2] => dodatki-utwardzacze-pasty [3] => srodki-rozdzielajace [4] => epidian-reg-505-v-200-kg )

Cena netto: 18,80 zł/kg

 

Produkt w oryginalnym fabrycznym opakowaniu. Jakość gwarantowana aktualnym atestem producenta.

 

Epidian® 505 jest ciekłą, lekko mętną kompozycją żywicy epoksydowej z dodatkiem rozcieńczalnika nieaktywnego i środków modyfikujących.

 

Dokup utwardzacz - dostępne w dziale UTWARDZACZE DO ŻYWIC EPOKSYDOWYCH - link

Do utwardzania w temperaturze pokojowej stosuje się najczęściej utwardzacz Z-1 w proporcji:
Epidian® 505 - 100 części wagowych
Utwardzacz Z-1 - 10 części wagowych

Można stosować inne utwardzacze, np.: Utwardzacz TFF (22/100), Utwardzacz PAC(50-80/100), dobór zależy od warunków utwardzania i zastosowania utwardzonego tworzywa. Utwardzanie przy użyciu utwardzacza TFF jest możliwe w niskich temperaturach, od 5°C.

Tabela przedstawia potrzebną ilość (w gramach) utwardzacza do utwardzenia 100 gram Epidianu 505.

 

Czas żelowania w temp. pokojowej 100g kompozycji
Epidian® 505 + Utwardzacz Z-1 (10/100) -  min. 40 minut

 

Możliwości stosowania:        

 •     Jako uniwersalne spoiwo do laminatów
 •     do sporządzania kompozycji z wypełniaczami, Syciwo do tkanin i mat szklanych
 •     stosowany także do wytwarzania mas posadzkowych typu 'plastidur'

   
 

Właściwości fizykochemiczne:

 • Postać: niskolepka ciecz
 • Barwa: jasnożółta do żółtej
 • Zapach: charakterystyczny dla ksylenu
 • Temperatura zapłonu: 39°C
 • Liczba epoksydowa 1,11-1,14 g/cm3
 • Gęstość w 20°C: 1,11 – 1,14 g/cm3
 • Lepkość w 20°C: max. 1500 mPa s
 • Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
 • Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w: ketonach, estrach, alkoholach i węglowodorach aromatycznych

 

Parametry wytrzymałościowe Epidianu® 505 po utwardzeniu Utwardzaczem Z-1 w czasie
7 dni w temperaturze pokojowej

 

Badany parametr

Ep-505+Utw.Z-1

Naprężenie zrywające, MPa

40-50

Wytrzymałość na zginanie, MPa

70-80

Wytrzymałość na ściskanie, MPa

60-70

Twardość metodą wciskania kulki, MPa

70-80

Temperatura ugięcia wg Martensa , °C

45-50

 

 

Odporność chemiczna Epidianu® 505 po utwardzeniu Utwardzaczem Z-1 w czasie 14 dni
w temperaturze pokojowej

„ + „ - odporność bardzo dobra
„ 0 „ - odporność średnia
„ – „ - brak odporności

Czas ekspozycji 1 miesiąc

 

Środowisko agresywne

Ep-505+Utw.Z-1

Woda wodociągowa

+

Wodorotlenek sodu 10%

0

Wodorotlenek sodu 30%

0

Kwas solny 10%

0

Kwas solny stężony

-

Kwas siarkowy 20%

0

Kwas azotowy 10%

-

Kwas octowy 2%

-

Ksylen

+

Aceton

-

 

Okres gwarancji dla Epidianu® 505
6 miesięcy od daty produkcji.

 

4501,80

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki