krisko.lublin.pl

wyszukaj

Epidian® Floor G2 (v-200 kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-epoksydowe-posadzkowe-wylewki-epoksydowe [2] => zywice-modyfikowane-wylewki-epoksydowe-epidian-52-53-57-560-561-562-6011 [3] => wylewki-posadzkowe-powloki-chemoodporne [4] => naprawa-podloza-jastrychy-zywiczne [5] => epidian-floor-g2-v-200-kg-1 )

 Produkt w oryginalnym fabrycznym opakowaniu.
Jakość gwarantowana aktualnym atestem producenta.

dostępny na zamówienie

 
Epidian Floor G2
to składnik posadzki epoksydowo - kwarcowej - Epidian Floor QF  z szybkim gruntem na niskie temperatury.


Opis systemu EPIDIAN FLOOR QF

Epidian Floor QF jest to posadzka na bazie bezbarwnej żywicy i kolorowego piasku kwarcowego z gruntem umożliwiającym ułożenie posadzki przy temperaturach 5-10°C. Posadzka przeznaczona jest do stosowania wewnątrz obiektów budownictwa przemysłowego, w tym również branży żywnościowej (hale fabryczne, magazyny, hurtownie, chłodnie, pomieszczenia techniczne i socjalne). Może być stosowana w pomieszczeniach narażonych na duże obciążenia wywołane ruchem pojazdów na kołach ogumionych.

WŁAŚCIWOŚCI:

  • Bardzo dobra odporność mechaniczna
  • Bardzo wysoka odporność na ścieranie
  • Dobra odporność chemiczna
  • Uszczelnienie powierzchni betonu
  • Estetyka
  • Barwne wykończenie powierzchni
  • Zapobieganie pyleniu betonu
  • Wodoszczelność
  • Łatwość w utrzymaniu czystości
  • Nie zawiera nonylofenolu

System składa się z roztworu gruntującego, warstwy podstawowej i warstwy zamykającej

 

 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Jednym z głównych czynników decydujących o jakości posadzki jest prawidłowo przygotowane podłoże betonowe o odpowiedniej wytrzymałości. Minimalna wytrzymałości na ściskanie powinna wynosić 25 MPa, a na rozciąganie 1,5 MPa. Podłoże musi być zabezpieczone przed wilgocią zgodnie z metodami stosowanymi w budownictwie. Świeży beton należy sezonować co najmniej 28 dni. Powierzchnia podłoża pod posadzkę musi być czysta, sucha (dopuszczalna zawartość wilgoci 4%) oraz chłonna (odpowiednio szorstka).

Zanieczyszczenia takie, jak: stwardniały tynk, mleczko cementowe, reszki farby, substancje o działaniu antyadhezyjnym (oleje, tłuszcze, parafina, smary), należy dokładnie usunąć. Stosowane są różne metody oczyszczania powierzchni m.in.: śrutowanie, piaskowanie, wypalanie itp. Po oczyszczeniu podłoże należy dokładnie odkurzyć (najlepiej odkurzaczem przemysłowym). Ubytki i nierówności podłoża zagruntować, wypełnić szpachlówką epoksydową i wyrównać, zachowując pewną szorstkość, zwiększającą przyczepność nakładanej powłoki.

WARUNKI UTWARDZANIA:

Temperatura i wilgotność powietrza w czasie przygotowania , nakładania i utwardzania kompozycji epoksydowych maja duży wpływ na jakość i właściwości wykonanej powłoki. Optymalne warunki pracy to temperatura 20 st.C (nie niższa niż 15 st.C) i wilgotność względna powietrza 65%. Przy wyższej wilgotności na utwardzonej powłoce mogą wystąpić zmętnienia, kraterowanie, kleistość. Szczególnie krytyczny wpływ na wygląd i jakość powłoki ma obniżenie temperatury podłoża podczas utwardzania poniżej temperatury punktu rosy.

Tworzące się w tych warunkach krople kondensatu na powierzchni posadzki zdecydowanie obniżają również przyczepność. W przypadku wykonywania powłok wielowarstwowych kolejna warstwa w żadnym wypadku nie może być nakładana, jeżeli temperatura podłoża jest niższa lub równa temperaturze punktu rosy. Musi być wyższa o co najmniej 3 st.C. Przed rozpoczęciem prac posadzkowych należy zmierzyć temperaturę podłoża, temperaturę w pomieszczeniu i wilgotność względną powietrza. W przypadku niekorzystnego stosunku temperatury podłoża i otoczenia należy zastosować nadmuch gorącego powietrza, grzejniki, itp. W czasie utwardzania kolejnych powłok miejsce pracy zabezpieczyć przed zalaniem woda lub innymi chemikaliami oraz przed pyleniem i przeciągiem. W sytuacji kiedy zależy nam na szybszym utwardzeniu powłoki gruntującej (szybsze wejście z kolejną warstwą już po 4-5 godzinach), lub gdy panuje niska temperatura 5-10°C uniemożliwiając stosowanie zwykłych układów gruntujących należy wykonać gruntowanie na bazie utwardzacza MTB.

GRUNTOWANIE PODŁOŻA
ROZTWÓR GRUNTUJĄCY:

Epidian ®Floor G2 – modyfikowana żywica epoksydowa o niskiej lepkości
Utwardzacz MTB
– przyspieszony utwardzacz aminowy

Przed użyciem należy składniki kompozycji wymieszać w proporcjach wagowych:

Epidian®Floor G2 -100 cz. wag.
Utwardzacz MTB   -37 cz. wag.

Jednorazowo należy przygotować porcje mieszaniny nie większe niż 3 kg. Czas przydatności do użycia – max 10 minut. Roztwór gruntujący nanosić wałkiem lub przy pomocy rakli gumowej. Gruntowanie wykonać w taki sposób, aby na powierzchni podłoża nie tworzyły się widoczne skupiska roztworu gruntującego (powinien zostać całkowicie wchłonięty przez beton). Podłoże mało chłonne gruntować jednokrotnie, o większej chłonności dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakładać po utwardzeniu pierwszej.
Zagruntowane podłoże pozostawić na 4-5 godzin w temperaturze 20 st.C.
Korzystnie jest świeżo zagruntowany beton posypać piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 mm w ilości ok. 1 kg/m2. Zabieg ten ułatwi nanoszenie i zacieranie warstwy podstawowej.

NAKŁADANIE WARSTWY PODSTAWOWEJ:

Przygotować spoiwo mieszając składniki w proporcjach wagowych:

Epidian®Floor G2 -(składnik A) - 100 cz. wag.
Utwardzacz U1 -(składnik B)       - 40 cz. wag.

Do wymieszanego spoiwa dodać piasek kwarcowy w proporcji wagowej:

Spoiwo (Epidian®Floor G2 + utwardzacz U1) - 10 cz. wag.
Kolorowy Piasek kwarcowy (0,4-0,8mm)        - 60 cz. wag

Całość dokładnie wymieszać zachowując możliwie krótki, niezbędny czas mieszania do całkowitego zwilżenia piasku.

Przygotowywać niewielkie porcje możliwe do przerobienia w ciągu kilku minut. Masę posadzkową nakładać na zagruntowany beton za pomocą łaty dystansowej, a następnie zacierać pacą ze stali nierdzewnej lub zacieraczką mechaniczną na żądaną grubość. Nałożoną masę pozostawić do utwardzenia przez 16-24 godz. w temp. 20°C.

NAKŁADANIE WARSTWY ZAMYKAJĄCEJ:

Po utwardzeniu masy szpachlowej nałożyć warstwę zamykającą. W tym celu dokładnie wymieszać składniki kompozycji w następujących proporcjach wagowych:

Epidian®Floor G2 -(składnik A) - 100 cz. wag.
Utwardzacz U1 -(składnik B)       – 40 cz. wag.

Jednorazowo przygotowywać porcje nie większe niż 3 kg. Czas przydatności do użycia około 10 minut. Przygotowaną kompozycję rozlać na utwardzoną powierzchnię i rozprowadzić równomiernie gumową raklą aż do uzyskania jednolicie nasączonej powierzchni. Pozostawić do utwardzenia przez 24 godz. w tem. Około 20°C. Posadzka może być oddana do ruchu pieszego po 24 godz. od nałożenia ostatniej warstwy i upewnieniu się, że cała powierzchnia jest jednolicie utwardzona. Poddana pełnemu obciążeniu po 7 dniach. Pierwsze mycie po 14 dniach.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Wszelki sprzęt użyty do wykonania powłoki epoksydowej należy czyścić na bieżąco rozpuszczalnikiem, np.: ACETON, nie dopuszczając do utwardzenia resztek kompozycji epoksydowej na narzędziach.

INFORMACJE BHP:

Informacje odnośnie bezpiecznego postępowania z kompozycjami epoksydowymi dostępne są w Instrukcji użytkowania żywic epoksydowych.

 

Dane i sugestie zawarte w tym materiale są oparte na badaniach producenta i uważane są przez producenta za wiarygodne. Nie możemy jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania i straty wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z używania naszych produktów. Użytkownik powinien sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu przed jego zastosowaniem.

UWAGA: Informacja ta nie zastępuje Karty Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej oraz Arkusza Technicznego, które są dokumentami nadrzędnymi i dostępnymi na życzenie klienta.
Dane zawarte w powyższej informacji nie stanowią podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

9544,80

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki