krisko.lublin.pl

wyszukaj

Epidian® 624 (v-50 kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-epoksydowe-posadzkowe-wylewki-epoksydowe [2] => zywice-modyfikowane-wylewki-epoksydowe-epidian-52-53-57-560-561-562-6011 [3] => kleje-syciwa-zalewy-spoiwa [4] => epidian-reg-624 [5] => epidian-reg-624-v-50-kg )

Cena netto: 27,00 zł/kg

 

Produkt w oryginalnym fabrycznym opakowaniu. Jakość gwarantowana aktualnym atestem producenta.

 

Epidian® 624 jest niskolepką, klarowną cieczą o barwie jasnożółtej, stanowiącą kompozycję żywicy epoksydowej oraz rozcieńczalnika aktywnego.

 

Dokup utwardzacz - dostępne w dziale UTWARDZACZE DO ŻYWIC EPOKSYDOWYCH - link

 

Do utwardzania w temperaturze pokojowej stosuje się najczęściej utwardzacz IDA w proporcji:
Epidian® 624 - 100 części wagowych
Utwardzacz IDA - 50 części wagowych

 

Można stosować inne utwardzacze, np.: Utwardzacz TFF (26/100), Utwardzacz Z-1 (12/100); dobór zależy od warunków utwardzania i zastosowania utwardzonego tworzywa. Utwardzanie przy użyciu utwardzacza TFF jest możliwe w niskich temperaturach, od 5°C.

Tabela przedstawia potrzebną ilość (w gramach) utwardzacza do utwardzenia 100 gram Epidianu 624.

 

Czas żelowania 100g kompozycji w temp. pokojowej
Epidian® 624 + Utwardzacz TFF (26/100) min. 20 minut
Epidian® 624 + Utwardzacz IDA (50/100) min. 50 minut
Epidian® 624+ Utwardzacz Z-1(12/100) min. 40 minut

 

Możliwości zastosowania:    

 • do impregnacji, wzmacniania i zabezpieczania betonu przed pyleniem
 • do iniekcji,
 • do wykonywania laminatów epoksydowo - szklanych
 • do wykonywania powłok zabezpieczających w zbiornikach betonowych i stalowych.

 

Właściwości fizykochemiczne:

 • Postać: niskolepka ciecz
 • Barwa: jasnożółta do żółtej
 • Temperatura wrzenia: 256°C (początek)
 • Temperatura zapłonu: 205°C
 • Temperatura samozapłonu: brak danych
 • Równoważnik epoksydowy: 196 - 206
 • Liczba epoksydowa:  0,485-0,51 mol/100g
 • Gęstość w 25°C: ok 1,11 g/cm3
 • Lepkość w 25°C: 600 – 800 mPa s
 • Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
 • Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w: ketonach, estrach, alkoholach i węglowodorach aromatycznych

 

Parametry wytrzymałościowe Epidianu® 624 po utwardzeniu w czasie 7 dni w temperaturze pokojowej

 

Badany parametr

Ep-624+Utw.Z-1

Ep-624+Utw.TFF

Ep-624+Utw.IDA

Naprężenie zrywające, MPa

50-65

50-65

25-35

Wytrzymałość na zginanie, MPa

80-85

80-100

50-60

Wytrzymałość na ściskanie, MPa

75-85

80-95

50-60

Twardość metodą wciskania kulki, MPa

120-140

120-140

90-110

Temperatura ugięcia wg Martensa , °C

50-70

50-65

45-50

 

Odporność chemiczna Epidianu® 624 po utwardzeniu w czasie 14 dni w temperaturze pokojowej
„ + „ - odporność bardzo dobra
„ 0 „ - odporność średnia
„ – „ - brak odporności
„zn” - kształtki uległy zniszczeniu
„bd” - brak danych

Czas ekspozycji: 1 miesiąc

 

Środowisko agresywne

Ep-624+Utw. IDA

Ep-624+Utw.TFF

Woda wodociągowa

+

+

Wodorotlenek sodu 10%

+

+

Wodorotlenek sodu 30%

+

+

Wodorotlenek sodu 45%

+

+

Kwas solny 10%

+

+

Kwas solny stężony

-

-

Kwas siarkowy 20%

+

+

Kwas fosforowy 10%

-

bd

Kwas azotowy 10%

0

+

Kwas octowy 5%

0

0

Kwas mlekowy 3%

+

bd

Kwas cytrynowy 10%

+

bd

Węglan sodu 10%

+

bd

Sól kuchenna 20%

+

+

Etanol 45%

0

bd

Etanol 96%

-

0

Toluen

zn

bd

Ksylen

-

+

Aceton

-

-

Octan etylu

-

-

Benzyna

+

bd

Perhydrol 3%

+

+

Amoniak 10%

+

+

 

 

Okres gwarancji dla Epidianu® 624:
12 miesięcy od daty produkcji.

1660,50

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki