krisko.lublin.pl

wyszukaj

Epidian® 431 (v-5 kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-epoksydowe-posadzkowe-wylewki-epoksydowe [2] => zywice-modyfikowane-wylewki-epoksydowe-epidian-52-53-57-560-561-562-6011 [3] => kity-i-szpachle [4] => epidian-430 [5] => epidian-430-v-8-kg-kopia-20478 )

Produkt w oryginalnym fabrycznym opakowaniu.
Jakość gwarantowana aktualnym atestem producenta.

 

dostępny na zamówienie

 

Epidian® 431 jest modyfikowaną żywicą epoksydową z napełniaczem mineralnym o konsystencji kitu. Ma postać jednorodnej, gęstej, szarej masy.

 

Do utwardzania stosuje się utwardzacz U1 w proporcji:

Epidian® 431 - 100 części wagowych
Utwardzacz U1 - 12 części wagowych

 

Dokup utwardzacz - dostępne w dziale UTWARDZACZE DO ŻYWIC EPOKSYDOWYCH - link

 

Możliwości zastosowania: 

  • do układania wykładzin chemoodpornych z płytek lub kształtek kwasoodpornych w obiektach przemysłowych.
  • do łączenia różnych materiałów (np. metal, drewno) po odpowiednim przygotowaniu powierzchni klejonych oraz wykonaniu uprzednio testów sprawdzających

Przetwarzanie kitu należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 15°C. Optymalne warunki pracy i utwardzania to temperatura ok. 20°C i wilgotność względna powietrza do 65%.

Przygotowanie podłoża:

 Przy układaniu wykładzin z płytek lub kształtek kwasoodpornych wymagane jest suche (wilgotność max 4%), odpylone i odtłuszczone podłoże betonowe o minimalnej wytrzymałości na ściskanie 25 MPa i wytrzymałości na rozciąganie 1,5 MPa. Świeży beton należy sezonować co najmniej 28 dni.

Przygotowanie kitu epoksydowego:

Bezpośrednio przed przygotowaniem kitu należy wymieszać Epidian®431, w którym może wystąpić częściowa sedymentacja napełniaczy. Kit sporządza się przez dokładne wymieszanie (ręczne lub mechaniczne) EPIDIAN®431 i utwardzacza w w proporcjach:

Epidian® 431 - 100 części wagowych
Utwardzacz U1 - 12 części wagowych

Całość dokładnie wymieszać, zachowując możliwie krótki, niezbędny czas do całkowitego połączenia składników. Należy przygotowywać niewielkie porcje (ok. 1 kg), możliwe do przerobienia w ciągu kilku minut, co jest warunkowane okresem żywotności masy.

Układanie płytek na docisk:

Płytki należy układać w ten sposób, aby przestrzeń między nimi i podłożem była całkowicie wypełniona kitem. Kit nakłada się na podłoże oraz na spodnią stronę płytek. Nadmiar kitu wyciśnięty ze spoin należy niezwłocznie zebrać kielnią lub szpachlą. Warstwa kitu pod płytkami nie powinna być grubsza niż 6 mm. Szerokość spoiny nie powinna być większa niż 2-3 mm. Całkowite utwardzenie kitu zachodzi w czasie 7 dni w temperaturze pokojowej.

Zużycie kompozycji Epidian®431 z utwardzaczem do układania wykładziny z płytek wynosi 8-12 kg/m2 , w zależności od wymiarów i ukształtowania spodniej strony płytek.

Czyszczenie narzędzi:

Wszelki sprzęt użyty do wykonania powłoki epoksydowej należy czyścić na bieżąco rozpuszczalnikiem, np.: aceton, nie dopuszczając  do utwardzenia resztek kompozycji epoksydowej na narzędziach.

 

Odporność chemiczna Epidianu® 431 po utwardzeniu Utwardzaczem U1 w czasie 14 dni w temperaturze pokojowej
„ + „ - odporność bardzo dobra
„ 0 „ - odporność średnia
„ – „ - brak odporności

Czas ekspozycji 1 miesiąc

 

Środowisko agresywne

Ep-431+Utw. U1

Woda wodociągowa

+

Wodorotlenek sodu 10%

+

Wodorotlenek sodu 30%

+

Kwas solny 10%

+

Kwas solny stężony

+

Kwas siarkowy 20%

+

Kwas azotowy 10%

+

Kwas octowy 5%

+

Ksylen

-

Etanol 96%

+

 

Epidian® 431 posiada Atest PZH.

 

Okres gwarancji dla Epidianu® 431:
12 miesięcy od daty produkcji.

 

183,89

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki