krisko.lublin.pl

wyszukaj

Epidian® 430 (v-8 kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-epoksydowe-posadzkowe-wylewki-epoksydowe [2] => zywice-modyfikowane-wylewki-epoksydowe-epidian-52-53-57-560-561-562-6011 [3] => kity-i-szpachle [4] => epidian-430 [5] => epidian-430-v-8-kg-kopia-20478 )
Towar nie jest dostępny 'od ręki' - zapytaj o dostępność towaru!
Cena netto: 14,60 zł/kg

 

Produkt w oryginalnym fabrycznym opakowaniu. Jakość gwarantowana aktualnym atestem producenta.

 

Epidian® 430 jest modyfikowaną żywicą epoksydową z napełniaczem mineralnym o konsystencji kitu. Ma postać jednorodnej, gęstej, szarej masy.

 

Do utwardzania stosuje się utwardzacz ET w proporcji:
Epidian® 430 - 100 części wagowych
Utwardzacz ET - 5 części wagowych

 

Dokup utwardzacz - dostępne w dziale UTWARDZACZE DO ŻYWIC EPOKSYDOWYCH - link

 

Do epidianu 430 można także stosować utwardzacze w proporcjach wagowych podanych w tabeli:

Tabela przedstawia potrzebną ilość (w gramach) utwardzacza do utwardzenia 100 gram Epidianu 430

 

  Typ utwardzacza
Żywica             PAT   Saduramid    
  ET IDA IDA-2 IDA-4 KT PAC 115 140 PF 10/50 TFF Z-1
Epidian 430 5 - -   - - - - - 6 3

Czas użytkowania 100g kompozycji w temp. pokojowej
Epidian® 430 + Utwardzacz ET (5/100) min. 60 minut

 

Możliwości zastosowania:

♦        do układania wykładzin chemoodpornych z płytek lub kształtek kwasoodpornych w obiektach przemysłowych.
♦        Klej do kotwiczenia części metalowych w betonie.

 

Właściwości fizykochemiczne:

  • Postać: gęsta masa
  • Barwa: szara
  • Zapach: charakterystyczny dla styrenu
  • Temperatura zapłonu: >170°C
  • Zawartość napełniacza: 71 ± 3%
  • Gęstość w 20°C: ok. 2,04 g/cm3
  • Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
  • Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się w: ketonach, estrach, alkoholach i węglowodorach aromatycznych

 

Parametry techniczne Epidianu® 430 po utwardzeniu Utwardzaczem ET:
- Przyczepność początkowa przy ścinaniu: 12003 > 2 N/mm2
- Przyczepność przy ścinaniu po zanurzeniu w wodzie: 12003 > 2 N/mm2
- Czas otwarty: przyczepność po czasie nie krótszym niż 20 minut: 1346>0,5N/mm2

 

Odporność chemiczna Epidianu® 430 po utwardzeniu Utwardzaczem ET w czasie 14 dni w temperaturze pokojowej
„ + „ - odporność bardzo dobra
„ 0 „ - odporność średnia
„ – „ - brak odporności

Czas ekspozycji 1 miesiąc

 

Środowisko agresywne

Ep-430+Utw.ET

Woda wodociągowa

+

Wodorotlenek sodu 10%

+

Wodorotlenek sodu 30%

+

Wodorotlenek sodu 45%

+

Kwas solny 10%

+

Kwas solny stężony

+

Kwas siarkowy 20%

+

Kwas azotowy 10%

+

Kwas octowy 5%

+

Ksylen

-

Aceton

-

Etanol 45%

+

Etanol 96%

+

Benzyna

+

 

Sposób użycia:
Warunki przygotowania, nakładania i utwardzania:
Przetwarzanie kitu przeprowadzać w temperaturze powyżej 15°C, optymalne warunki pracy i utwardzania
to temperatura powietrza ok. 20°C i wilgotność względna powietrza do 65%.

 


Przygotowanie podłoża:
Przy układaniu wykładzin z płytek lub kształtek kwasoodpornych wymagane jest suche (wilgotność max. 4%), odpylone i odtłuszczone podłoże betonowe o minimalnej wytrzymałości na ściskanie 25 MPa i wytrzymałości na rozciąganie 1,5 MPa. Świeży beton należy sezonować co najmniej 28 dni.

 


Przygotowanie kitu epoksydowego:
Bezpośrednio przed przygotowaniem kitu należy wymieszać sam Epidian® 430, w którym może nastąpić częściowa sedymentacja napełniaczy. Kit sporządza się przez dokładne wymieszanie (ręcznie lub mechanicznie)
Epidianu® 430 i utwardzacza ET w proporcjach:
Epidian® 430 - 100 części wagowych
Utwardzacz ET - - 5 części wagowych

Całość dokładnie wymieszać zachowując możliwie krótki, niezbędny czas do całkowitego połączenia składników. Należy przygotowywać niewielkie porcje (ok. 1 kg) możliwe do przerobienia w ciągu kilkunastu minut, co jest uwarunkowane okresem żywotności masy.

 


Układanie płytek „na docisk” (bez dodatkowego spoinowania):
Płytki należy układać w ten sposób, aby przestrzeń między nimi i podłożem była całkowicie wypełniona kitem. Kit nakłada się na podłoże oraz na spodnią stronę płytek. Nadmiar kitu wyciśnięty ze spoin należy niezwłocznie zebrać kielnią lub szpachlą. Warstwa kitu pod płytkami nie powinna być grubsza niż 6 mm. Szerokość spoiny nie powinna być większa niż 2-3 mm. Całkowite utwardzenie kitu zachodzi w czasie 7 dni w temperaturze pokojowej. Zużycie kompozycji Epidian® 430 z Utwardzaczem ET do układania wykładzinz płytek wynosi 8-12 kg/m2 w zależności od wymiarów i ukształtowania spodniej strony płytek.

 

Epidian® 430 posiada Atest PZH.

 

Okres gwarancji dla Epidianu® 430:
6 miesięcy od daty produkcji.

143,66

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki