krisko.lublin.pl

wyszukaj

Utwardzacz U1 (v-1 kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => zywice-epoksydowe-posadzkowe-wylewki-epoksydowe [2] => utwardzacze-do-zywic-epoksydowych [3] => utwardzacz-u1 [4] => utwardzacz-u1-v-1-kg )

Utwardzacz U1 jest adduktem poliaminy cykloalifatycznej

Produkt w oryginalnym fabrycznym opakowaniu.

Jakość gwarantowana aktualnym atestem producenta.

 

Utwardzacz U1
znajduje zastosowanie przy utwardzaniu większości żywic epoksydowych: kitów i szpachlówek, posadzkowych mas wylewowych, roztworów gruntujących, klejów epoksydowych itp.

Własności:

Lepkość w 25°C: 100 - 200 (mPa s)

Liczba aminowa: 370-430 mg KOH/g

SPOSÓB UŻYCIA:
Do utwardzania w temperaturze pokojowej stosuje się w proporcji:

EPIDIAN®Floor C1 - 100 części wagowych
Utwardzacz U1 - 25 części wagowych
                       lub
EPIDIAN®Floor G1 - 100 części wagowych
Utwardzacz U1 - 40 części wagowych

EPIDIAN®5 - 100 części wagowych
Utwardzacz U1 - 40 części wagowych

Typowe ilości utwardzacza U1 (w gramach) w przeliczeniu na 100 g żywicy

Żywica Utwardzacz
  U1
Epidian ® 450 30
Epidian ® 5
40
Epidian ® 6 45
Epidian ® 505 35
Epidian ® 560
24
Epidian ® 624 40
Epidian ® 601 45
Epidian ® 607 45
Epidian ® 6011 40
Epidian ® 652 40
Epidian ® Floor G2
40
Epidian ® Floor G1 40
Epidian ® Floor S1
25
Epidian ® Floor C1
25


PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE:
po utwardzeniu w czasie 7 dni w temp. pokojowej

BADANY PARAMETR EP.5 + Utw.U1
Naprężenia zrywające, [MPa]
PN-EN ISO 527-1:1998
PN-EN ISO 527-2:1998
50-70
Wytrzymałość
na zginanie, [MPa]
PN-EN ISO 178:2006
80-120
Udarność wg Charpy'ego
[KJ/m2]
25-40
Wytrzymałość na ściskanie, [MPa]
PN-EN ISO 604:2006
103
Twardość metodą wciskania kulki, [MPa]
PN-EN ISO 2039-1:2002
135
Temperatura ugięcia
pod obciążeniem HDT, [°C]
PN-EN ISO 75-1:2006
PN-EN ISO 75-2:2006
50-75

 

UTWARDZANIE:

Utwardzanie żywic i kompozycji epoksydowych za pomocą Utwardzacza U1 w temperaturze pokojowej należy prowadzić w czasie 7 dni lub w podwyższonej temperaturze w celu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej oraz w czasie 14 dni w celu osiągnięcia odporności chemicznej. Podczas stosowania należy przygotowywać niewielkie porcje kompozycji które, zostaną zużyte w ciągu kilkunastu minut.

Czas żelowania jest uzależniony od temperatury, w której przebiega utwardzanie oraz od masy żywicy wymieszanej z utwardzaczem. Im wyższa jest temperatura otoczenia, tym krótszy jest czas żelowania, a także im większa jest masa żywicy z utwardzaczem, tym krótszy jest czas żelowania.

Przykładowo:

Czas żelowania próbki 100g Epidianu 5 wymieszanej z 40g utwardzacza U1 w temp. pokojowej wynosi 55 min.

 

tabela: Typowe ilości utwardzaczy w przeliczeniu na 100 cz. wag. żywicy:

Typowe ilości utwardzacza na 100g żywicy:

 

 

 

OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji.

INFORMACJE BHP:

Informacje odnośnie bezpiecznego postępowania z kompozycjami epoksydowymi dostępne są w „Instrukcji użytkowania żywic epoksydowych”.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

 Wszelki sprzęt użyty do wykonania powłoki epoksydowej należy czyścić na bieżąco rozpuszczalnikiem, np.: ACETON, nie dopuszczając do utwardzenia resztek kompozycji epoksydowej na narzędziach.

 

Dane i sugestie zawarte w tym materiale są oparte na badaniach własnych producenta CIECH SARZYNA i uważane są przez producenta za wiarygodne. Producent jednak nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za działania i straty wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z używania jego produktów. Użytkownik powinien sprawdzić jakość, bezpieczeństwo, cechy produktu przed jego zastosowaniem. UWAGA: Informacja ta nie zastępuje Karty Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej oraz Arkusza Technicznego, które są dokumentami nadrzędnymi i dostępnymi na życzenie klienta.

 

Dane zawarte w powyższej informacji nie stanowią podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

81,00

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki