krisko.lublin.pl

wyszukaj

Gumosil® WW (v-15 kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => szczeliwa-uszczelniacze-silikonowe [2] => silkit-reg-1u [3] => gumosil-reg-ww-v-15-kg-1-1 )

 

Dokup katalizator N
3 opakowania: V-0,25 kg - (102,00 zł)

 lub katalizator F

3 opakowania: V-0,25 kg - (127,50 zł)

(do 1 kg Gumosilu WW należy dodać 0,05 kg katalizatora N, lub katalizatora F)Silikonowy kauczuk dwuskładnikowy do wykonywania form i reprodukcji.

 

WŁASNOŚCI: GUMOSIL® WW

 

KRYTERIA WYBORU KAUCZUKU

Nazwa wyrobu

GUMOSIL® WW/M

Typ kauczuku

Kauczuk polikondensacyjny

Krótka charakterystyka kauczuku usieciowanego

Elastyczny, o dużej wytrzymałości na rozciąganie

RODZAJ FORMY

Prosty

tak

Złożony

tak

Elastyczność

tak

Wytrzymałość na rozdzieranie

tak

Odporność temperaturowa (°C)

180

PRZED USIECIOWANIEM BAZA (część A)

Kolor

biały

Ciężar właściwy w 25°C w przybliżeniu

1,20

Lepkość w 25°CcP w przybliżeniu

30.000

PRZED USIECIOWANIEM KATALIZATOR (część B)

Symbol

Katalizator N

Katalizator F

Kolor

bezbarwny, opalizujący

bezbarwny

Dawka cz. wag, (1)

5

5

SIECIOWANIE

Czas przydatności w min., minimum (2)

30

30

Czas usieciowania w godz., maksimum

12

12

PARAMETRY USIECIOWANYCH PRÓBEK PO 24 h SEZONOWANIA

Twardość w °Sh A

20

21

Wytrzymałość na rozciąganie w MPa

ok. 4,0

ok. 4,0

Wydłużenie względne w %

ok. 450

ok. 400

Skurcz liniowy w % w przybliżeniu (3)

0,3

1


   UWAGI:

  1. Dawka katalizatora na 100 cz. wag. kauczuku

  2. Czas, przez który może być stosowana kompozycja kauczukowa, w temp. 23°C i wilgotności 35%

  3. Po 7 dniach sezonowania w temp. 23°C

  4. Czas sieciowania uzależniony jest od rodzaju katalizatora, temperatury otoczenia i wilgotności względnej

MATERIAŁY DO REPRODUKCJI

W formach silikonowych może być odlewanych wiele syntetycznych i naturalnych materiałów jak np.: naturalny lub syntetyczny wosk, beton z wypełniaczami, gips, zdobnicze roboty tynkarskie, żywice: wypełnione poliestrowe lub epoksydowe.

PRZETWARZANIE / KATALIZA
Kauczuk należy zmieszać z katalizatorem N lub F w odpowiednich proporcjach w sposób mechaniczny lub ręczny. Katalizator musi być równomiernie rozprowadzony w całej masie, ponieważ od tego zależy jakość wykonanej później formy. Zaleca się odpowietrzenie kompozycji przed jej wylewaniem w celu usunięcia pęcherzyków powietrza zamykanych podczas operacji mieszania składników. W tym celu należy umieścić kompozycję w naczyniu o pojemności ok. 5 razy większej od objętości odpowietrzanej kompozycji i odpowietrzać w komorze ciśnieniowej pod próżnią ok 0,06 bar do momentu całkowitego usunięcia powietrza tj. przez 3-5 min. Proces odpowietrzania wpływa na wzrost odporności mechanicznej elastomerów.

REGULACJA LEPKOŚCI I TWARDOŚCI                       
Pasta kauczukowa może być rozcieńczana poprzez dodanie maksymalnie do 10% rozcieńczalnika: Polastosil®u M-200 lub Polastosil®u M-500. Aby natomiast obniżyć twardość można zastosować olej silikonowy typu Polsil OM-100. Dawkowanie w zależności do uzyskania potrzebnej twardości. Każde 2% preparatu Polsil®u OM-100 obniża twardość o około 1oSh A.

UTWARDZANIE ( SIECIOWANIE )
Kauczuk typu Gumosil® WW utwardza się w temperaturze pokojowej pod wpływem katalizatora N lub F w czasie 12 godz. przy zastosowaniu 5 cz.wag. katalizatora. Przy niskiej wilgotności względnej i temperaturze czas sieciowania może się wydłużyć.

ZALECENIA

PRZYGOTOWANIE MODELU
Formy z kauczuków silikonowych odtwarzają z oryginału modelu wszystko bardzo dokładnie, nawet drobne cząsteczki pyłu, dlatego model powinien być absolutnie czysty, pozbawiony pyłu, kurzu i ciał obcych. Polecane do wykonywania form kauczuki wykazują własności antyprzyczepne w stosunku do większości materiałów. W celu uniknięcia „przywierania” kauczuku do powierzchni modelu zaleca się jednak pokrywać powierzchnię modelu środkiem antyprzyczepnym stosując np. wazelinę, wosk, parafinę itp. Należy jednak sprawdzić czy środek rozdzielający nie niszczy oryginału - modelu. Aby zapobiec przyleganiu wylewanej kompozycji do formy zaleca się zabezpieczyć formę środkiem oddzielającym Polsilform® produkcji naszego Zakładu. Użycie Polsilform®u umożliwia także łatwiejsze rozformowywanie, a także wydłuża żywotność form.( Uwaga! Nie stosować w przypadku gdy odlew przeznaczony jest do malowania).

MONTOWANIE l ŁĄCZENIE CZĘŚCI WYKONANYCH Z KAUCZUKU
Części wykonane z tego samego gatunku kauczuki mogą być łączone za pomocą kleju silikonowego Polastosilu AC-4A lub za pomocą tego samego kauczuku (jeżeli nie nastąpiło całkowite usieciowanie). Do łączenia części form wykonanych z różnych gatunków kauczuków należy stosować wyłącznie Polastosil® AC-4A , produkcji naszego Zakładu. Niewielkie ubytki w formach można wypełniać stosując szczeliwo Silkit® 1F.


DODATKI TIKSOTROPUJĄCE
W celu regulacji płynności kauczuków należy zastosować środek tiksotropujący Gumosil® PC-12 w ilości 2 cz. wag. na 100 cz. wag kauczuku. Płynność kauczuku można dobrać indywidualnie przez zwiększenie lub zmniejszenie ilości Gumosil®u PC-12 od 0,5 do 2 cz. wag. Dodatki tiksotropujące przyspieszają proces żelowania kauczuków.

Okres gwarancji: 6 miesięcy od daty produkcji

Dostępne opakowania: 50, 15, 5, 1 kg

Magazynowanie: przechowywać o oryginalnych opakowaniach, w magazynach suchych , w temp. nie wyższej niż 30°C.

Informacja dla użytkowników:

Zawarte w niniejszej ulotce informacje podane są w dobrej wierze i bazują na naszej aktualnej wiedzy. Podane informacje powinny być sprawdzone w badaniach przed zastosowaniem produktów aby upewnić się, czy są one właściwe dla danego zastosowania. Producent zastrzega sobie prawo do technicznej modyfikacji wyrobów.

1306,20

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki