krisko.lublin.pl

wyszukaj

POLIMER MV 1,00 (v-30 kg) 

Array ( [0] => chemia [1] => silikonowe-kauczuki-dwuskladnikowe-i-polimery-1 [2] => polimer-mv [3] => polimer-mv-1-00-v-30-kg )

POLIMER MV jest kauczukiem metylowinylosilikonowym, przeznaczonym do przetwarzania na gumy silikonowe. Wytwarzany jest w dwóch podstawowych odmianach, różniących się zawartością grup winylowych:

POLIMER MV 0,07 zawiera około 0,07%, a

POLIMER MV 1,0 około 1,0% molowy grup winylowych.

Kauczuki tego typu, dzięki obecności podwójnych wiązań są bardziej podatne na sieciowanie, a uzyskana z nich guma charakteryzuje się najlepszą odpornością na ściskanie i dużą elastycznością. Parametry gumy (twardość, elastyczność) regulować można, na etapie przetwórstwa, przez wymieszanie w odpowiednich proporcjach obu polimerów.

 

Własności
POLIMER MV jest bezbarwną cieczą o wysokiej lepkości.

Lp. Parametr Jednostka Własności
POLIMER MV 0,07 POLIMER MV 1,0
1. Masa cząsteczkowa kg/kmol 600000 - 720000 500000 - 630000
2. Zawartość grup winylowych % (mol/mol) 0,05 - 0,09 0,9 - 1,1
3. Zawartość części lotnych % (m/m) poniżej 3 poniżej 3

Na życzenie odbiorcy może być produkowany polimer o masie molowej w granicach 500000 - 720000 kg/kmol i zawartości grup winylowych od 0,03 do 1,1% (mol/mol).

 

Własności wulkanizantów
Guma otrzymywana z kauczuku metylowinylosilikonowego charakteryzuje się bardzo dobrymi własnościami mechanicznymi, wysoką elastycznością i przezroczystością (można ja także łatwo barwić). Jej własności reguluje się dobierając odpowiednio skład mieszanki: ilość POLIMERU MV 0,07 i POLIMERU MV 1,0, ilość i rodzaj napełniacza oraz środków pomocniczych . W zależności od składu mieszanki i warunków wulkanizacji można uzyskać gumy o następujących właściwościach:

 

Twardość (Shore)

od 25 do 85

Wytrzymałość na rozciąganie

od 8 do 11 N/mm²

Wydłużenie przy zerwaniu

od 360 do 620 %

Wytrzymałość na rozdzieranie

od 18 do 25 N/mm


Warunki sieciowania
Nadtlenki organiczne, dobór zależy od warunków wulkanizacji. Na przykład: 2,5-bis(tertbutyloperoxy)-2,5- dimetyloheksan w ilości 0,5%, czas 10 minut, temperatura 165°C; dosieciowanie: 4 godziny w temp. 200°C.

 

Zagadnienia BHP i ppoż
POLIMER MV jest obojętny fizjologicznie i nie wywiera szkodliwego działania na organizm człowieka. Jest substancją trudnopalną i nie ma własności wybuchowych.

 

Opakowania
POLIMER MV pakowany jest w worki polietylenowe oraz opakowanie kartonowe lub z tworzywa sztucznego o pojemności 30 litrów.

 

Magazynowanie
Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach magazynowych suchych w temperaturze od 0 do +30°C. Chronić przed kontaktem z wilgocią.

 

Transport
POLIMER MV może być przewożony dowolnym środkiem transportu. Nie podlega przepisom RID/ADR.

 

UWAGI PRODUCENTA
Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym sianem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowanie wyrobu, jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.

1402,20

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki