krisko.lublin.pl

wyszukaj

Sarsil® BS (v-15 kg) różne kolory 

Array ( [0] => chemia [1] => silikonowe-farby-impregnaty-antigraf-srodki-wzmacniajace [2] => farby-silikonowe-elewacyjne [3] => sarsil-reg-bs-v-15-kg-rozne-kolory )

Elewacyjna farba silikonowa

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMAWIANEGO TOWARU - 60 KG

CHARAKTERYSTYKA
Silikonowa farba SARSIL® BS produkowana jest na bazie żywicy silikonowej w rozpuszczalnikach organicznych, do nakładania na beton, tynki cementowo-wapienne i gipsowe.

PRZEZNACZENIE
Farba przeznaczona do malowania szerokiego asortymentu materiałów budowlanych i obiektów, tj.:

 • budownictwo indywidualne, zarówno mieszkaniowe jak i gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem elementów narażonych na niszczące działanie czynników atmosferycznych jak: ściany osłonowe, balustrady balkonowe, loggie, podmurówki, obory, silosy do kiszonek, itp.,

 • nowe osiedla mieszkaniowe i renowacja starego budownictwa łącznie z zabytkowym,

 • budownictwo przemysłowe,

 • przy budowie i konserwacji dróg (ochrona mostów, wiaduktów kolejowych, krawężników, chodników, itp.),

 • wnętrza pomieszczeń, takie jak: łaźnie, hale przemysłowe.

WŁAŚCIWOŚCI

 • gwarantowana wodoodporność,

 • wieloletnia trwałość kolorów,

 • doskonała przepuszczalność powietrza i pary wodnej, co stanowi o zachowaniu własności 'oddechowych' podłoża,

 • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych, istotna przy malowaniu starych, zniszczonych fasad,

 • tworzenie gładkich, matowych powłok, właściwych dla starego, zabytkowego budownictwa,

 • szczególną odporność na działanie czynników, tj. promieniowane UV, opady atmosferyczne,

 • odporność na działanie czynników chemicznych, m.in. kwaśnych deszczy, spalin, słońca, ozonu oraz agresywnego miejskiego środowiska,

 • nieszkodliwość dla zdrowia wysuszonej powłoki,

 • zredukowana skłonność do zabrudzeń oraz samooczyszczanie elewacji pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu obiektów,

 • przeciwdziałanie powstawaniu grzybów i porostów.

KOLORYSTYKA
Kilkadziesiąt kolorów wg podstawowego wzornika. Istnieje możliwość doboru koloru na życzenie klienta.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża
Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być gładkie, suche, bez rys i pęknięć, równomiernie porowate, czyste, a zwłaszcza odtłuszczone. Tynki świeże należy malować nie wcześniej niż po upływie 21 - 28 dni od zakończenia tynkowania i karbonizacji.
Tynki stare można malować po usunięciu uszkodzeń w postaci głębokich rys skurczowych, odparzeń, itp. oraz po dokładnym oczyszczeniu powierzchni z pyłu, sadzy i innych zanieczyszczeń. Ubytki tynków należy uzupełnić takim samym materiałem jak tynk /np. tynk cementowy: zaprawą cementowo-wapienną, gipsowy - gipsem itp./. Malowanie można przeprowadzić po okresie potrzebnym do skarbonizowania miejsc naprawionych /21 - 28 dni/.
Malowanie tynków można przeprowadzać w zimie przy słonecznej pogodzie (mróz do -5°C), jeżeli powierzchnie ścian spełniają ww. warunki i nie są pokryte lodem lub śniegiem.

Nakładanie
Przed rozpoczęciem nakładania SARSIL® BS należy dokładnie wymieszać. Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub przez natrysk pneumatyczny. Nakładanie należy przeprowadzić dwukrotnie. Drugą warstwę należy nanieść po wstępnym odparowaniu rozpuszczalnika, tj. po ok. 24 godzinach, w zależności od temperatury otoczenia. W celu uzyskania pełniejszego, wgłębnego efektu hydrofobowego, szczególnie na powierzchniach o dużej chłonności, tj. gips, beton można zastosować silikonowy środek gruntujący SARSIL® H-14/R. Powierzchnie pomalowane i zabrudzone, po dłuższej eksploatacji, zmyć silnym strumieniem wody z dodatkiem detergentów.

Uwaga:

 •  Farba silikonowa SARSIL® BS oraz impregnat do gruntowania
  SARSIL® H-14/R mogą być stosowane do naturalnych tynków. Zawarta w nich żywica silikonowa wnika głęboko w tynk, zabezpieczając go przed szeregiem czynników atmosferycznych, przy znacznej przepuszczalności pary wodnej i dwutlenku węgla. Zastosowanie gruntów, wskutek czego żywica silikonowa pozostaje na powierzchni w postaci wybłyszczeń.

 • Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonać własne próby zastosowania lub zasięgnąć opinii producenta. Nie potwierdzona pisemnie porada ustna nie może stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

Wydajność:
ok. 2,5 m² z 1 kg przy dwukrotnym nakładaniu.

Okres gwarancja:
6 miesięcy od daty produkcji

Opakowania:
50; 15; 5; 1L

Magazynowanie:
Przy stosowaniu należy zachować przepisy BHP jak dla farb rozpuszczalnikowych. Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych.

Aprobaty i Atesty:

 • Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4756/2000.

 • Ocena Hig. PZH nr B-316/93 oraz Atest PZH nr HK/B/1354/01/97.

 • Aprobata Techniczna Instytutu Badania Dróg i Mostów nr AT/97-03-143.

 • Badania wykonane przez PP Pracownie Konserwacji Zabytków, Laboratorium Naukowo-Badawcze w Toruniu.

Farba silikonowa SARSIL® BS została wyróżniona na międzynarodowych Targach Budownictwa 'Targbud' w Katowicach,

Międzynarodowych Targach Konserwacji Zabytków i Renowacji Miast 'Coservatio '96' w Toruniu,

Międzynarodowych Targach 'Inter-RES '96' w Rzeszowie.

711,00

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki