krisko.lublin.pl

dobierzbagażnik do swojego samochodu


np. audi, bmw, opel


np. 80, 3, astra

GUMOSIL® K (v-50 kg) 

Array ( [0] => bagazniki [1] => bagazniki-bazowe-systemy-nosne [2] => na-samochody-osobowe [3] => supra [4] => gumosil-reg-k-v-50-kg )

Silikonowy kauczuk dwuskładnikowy do wykonywania form i reprodukcji.

Dokup katalizator N
Dostępne opakowania:  V-0,05 kg, V-0,25 kg


 lub katalizator F

Dostępne opakowania:   V-0,05 kg, V-0,25 kg


Do 50 kg Gumosilu K należy dodać 2,5 kg katalizatora N lub katalizatora F

Silikonowy kauczuk dwuskładnikowy do wykonywania form i reprodukcji.

CHARAKTERYSTYKA

Kauczuk dwuskładnikowy typu GUMOSIL®K utwardza się pod wpływem katalizatora N lub F w układzie kondensacyjnym. Główne obszary zastosowania tego typu kauczuku to:

  • dekoracja, sztukateria: odlewy, rozetki sufitowe, statuetki, świece ozdobne, figurki,
  • renowacja zabytków: wykonywanie form pomników, skamieniałości archeologicznych itp.,
  • ceramika: wzorce i formy do artystycznego, domowego i przemysłowego wytwarzania ceramiki i porcelany,
  • elementy artystyczne: rzeźby, maski, specjalne elementy ozdobne, statuetki, płaskorzeźby,
  • technika: prototypy i elementy do sprawdzania wycieku i korozyjności, wykonywanie form do zastosowań technicznych i przemysłowych (np. części samochodowe, RTV, AGD)


>

WŁASNOŚCI: GUMOSIL® K

KRYTERIA WYBORU KAUCZUKU Nazwa wyrobu GUMOSIL® K
Typ kauczuku Kauczuk Polikondensacyjny
Krótka charakterystyka kauczuku usieciowanego Elastyczny, o dobrej wytrzymałości na rozciąganie
RODZAJ FORMY Prosty tak
Złożony tak
WŁAŚCIWOŚCI FORMY    
Elastyczność tak
Wytrzymałość na rozdzieranie tak
Odporność temperaturowa
(°C)
ok. 180
PRZED USIECIOWANIEM BAZA (część A) Kolor biały
Ciężar właściwy w 25°C,
w przybliżeniu
1,20
Lepkość
w 25°C cP,
w przybliżeniu
15.000
PRZED USIECIOWANIEM KATALIZATOR
(część B)
Symbol N lub F
Kolor bezbarwny
Dawka
% wag, ok. (1)
5
SIECIOWANIE Czas przydatności w min., minimum (2) 30
Czas usieciowania w godz., maksimum 12
PO USIECIOWANIU Twardość w °Sh A 20 (N) lub 22 (F)
Wytrzymałość na rozciąganie w Mpa 3,5 (N) lub 2 (F)
Wydłużenie względne w % 400 (N) lub 200 (F)
Skurcz liniowy w % w przybliżeniu (3) 0,3 (N) lub 1 (F)


UWAGI:

(1) Dawka katalizatora na 100 cz. wag. kauczuku
(2) Czas, przez który może być stosowana kompozycja kauczukowa, w temp. 23°C
(3) Po 7 dniach sezonowania w temp. 23°C

(4) Czas sieciowania uzależniony jest od rodzaju katalizatora, temperatury otoczenia i wilgotności względnej

MATERIAŁY DO REPRODUKCJI

W formach silikonowych może być odlewanych wiele syntetycznych i naturalnych materiałów jak np.: naturalny lub syntetyczny wosk, beton z wypełniaczami, gips, zdobnicze roboty tynkarskie, żywice: wypełnione poliestrowe lub epoksydowe.

PRZETWARZANIE / KATALIZA
Kauczuk należy zmieszać z katalizatorem N lub F w odpowiednich proporcjach w sposób mechaniczny lub ręczny. Katalizator musi być równomiernie rozprowadzony w całej masie, ponieważ od tego zależy jakość wykonanej później formy. Zaleca się odpowietrzenie kompozycji przed jej wylewaniem w celu usunięcia pęcherzyków powietrza zamykanych podczas operacji mieszania składników. W tym celu należy umieścić kompozycję w naczyniu o pojemności ok. 5 razy większej od objętości odpowietrzanej kompozycji i odpowietrzać w komorze ciśnieniowej pod próżnią ok 0,06 bar do momentu całkowitego usunięcia powietrza tj. przez 3-5 min. Proces odpowietrzania wpływa na wzrost odporności mechanicznej elastomerów.

REGULACJA LEPKOŚCI I TWARDOŚCI                      
Pasta kauczukowa może być rozcieńczana poprzez dodanie maksymalnie do 10% rozcieńczalnika: Polastosil®u M-200 lub Polastosil®u M-500. Aby natomiast obniżyć twardość można zastosować olej silikonowy typu Polsil OM-100. Dawkowanie w zależności do uzyskania potrzebnej twardości. Każde 2% preparatu Polsil®u OM-100 obniża twardość o około 1oSh A.

UTWARDZANIE ( SIECIOWANIE )
Kauczuk typu Gumosil® K utwardza się w temperaturze pokojowej pod wpływem katalizatora N lub F w czasie 12 godz. przy zastosowaniu 5 cz.wag. katalizatora. Przy niskiej wilgotności względnej i temperaturze czas sieciowania może się wydłużyć.

ZALECENIA

PRZYGOTOWANIE MODELU
Formy z kauczuków silikonowych odtwarzają z oryginału modelu wszystko bardzo dokładnie, nawet drobne cząsteczki pyłu, dlatego model powinien być absolutnie czysty, pozbawiony pyłu, kurzu i ciał obcych. Polecane do wykonywania form kauczuki wykazują własności antyprzyczepne w stosunku do większości materiałów. W celu uniknięcia „przywierania” kauczuku do powierzchni modelu zaleca się jednak pokrywać powierzchnię modelu środkiem antyprzyczepnym stosując np. wazelinę, wosk, parafinę itp. Należy jednak sprawdzić czy środek rozdzielający nie niszczy oryginału - modelu. Aby zapobiec przyleganiu wylewanej kompozycji do formy zaleca się zabezpieczyć formę środkiem oddzielającym Polsilform® produkcji naszego Zakładu. Użycie Polsilform®u umożliwia także łatwiejsze rozformowywanie, a także wydłuża żywotność form. ( Uwaga! Nie stosować w przypadku gdy odlew przeznaczony jest do malowania).

MONTOWANIE l ŁĄCZENIE CZĘŚCI WYKONANYCH Z KAUCZUKU
Części wykonane z tego samego gatunku kauczuki mogą być łączone za pomocą kleju silikonowego Polastosilu AC-4A lub za pomocą tego samego kauczuku (jeżeli nie nastąpiło całkowite usieciowanie). Do łączenia części form wykonanych z różnych gatunków kauczuków należy stosować wyłącznie Polastosil® AC-4A , produkcji naszego Zakładu. Niewielkie ubytki w formach można wypełniać stosując szczeliwo Silkit® 1F.

DODATKI TIKSOTROPUJĄCE
W celu regulacji płynności kauczuków należy zastosować środek tiksotropujący Gumosil® PC-12 w ilości 2 cz. wag. na 100 cz. wag kauczuku. Płynność kauczuku można dobrać indywidualnie przez zwiększenie lub zmniejszenie ilości Gumosil®u PC-12 od 0,5-2 cz. wag. Dodatki tiksotropujące przyspieszają proces żelowania kauczuków.

Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji

Dostępne opakowania: 50, 15, 5, 1 kg

Magazynowanie: przechowywać o oryginalnych opakowaniach, w magazynach suchych , w temp. nie wyższej niż 30°C.

Informacja dla użytkowników:
Zawarte w niniejszej ulotce informacje podane są w dobrej wierze i bazują na naszej aktualnej wiedzy. Podane informacje powinny być sprawdzone w badaniach przed zastosowaniem produktów aby upewnić się, czy są one właściwe dla danego zastosowania. Producent zastrzega sobie prawo do technicznej

 

4169,50

PHU KRISKO Krzysztof Kowal

ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin tel/fax: (81) 525 16 39, 0 502 249 842 e-mail: krisko@krisko.lublin.pl

Nr konta bankowego: PHU KRISKO Dąbrowica 168C, 21-008 Tomaszowice 77 1500 1520 1215 2004 8410 0000

atera bagażniki epidian epoksydy gumosil poliestry polimal sarsil żywice bagażniki